Életvezetés koordinátor (navigátor)

Kiknek ajánljuk?

A szociális ágazat-, a szolgáltatási szektor-, a polgármesteri hivatalok-, az érintett vállalkozói szféra diplomás szakemberei számára kínálunk továbbtanulási lehetőséget, akik munkájuk során rendszeresen szembesülnek az aktív időskorú lakosság életvezetéssel kapcsolatos problémáival, és azokra kívánnak hathatós megoldásokat nyújtani.

A képzés szakmai fókusza

Életvezetés koordinátor szakemberek segítségével az idős korosztály tagjai felkészültebben élik és tervezik életüket, több információhoz jutnak, javul életminőségük, növekszik közösségi aktivitásuk és könnyebben jutnak hozzá a számukra biztosított szolgáltatásokhoz, azért a képzés a következő területeken nyújt a szakmai ismereteket:

 • Az öregedés általános és pszichológiai jellemzői, folyamatai, az öregedés hatásairól a társadalomra, a közösségekre, az egyénre.
 • Az idősüggyel foglalkozó EU és a hazai cselekvési tervek, szakpolitikák.
 • Az 50 év feletti népesség körében hatékonyan alkalmazható szociális segítői és tanácsadási technikák.
 • A munkaerő-piaci mechanizmusok, a nyugdíjrendszer változásai, a biztosítási rendszer, valamint a nyugdíj melletti foglalkoztatási lehetőségek.
 • Az ügyintézés (pl. bank), továbbá az e-ügyintézés módszerei és technikái.
 • Az idős generáció számára elérhető kulturált szabadidő eltöltésének lehetőségei, (sport, kultúra, képzés, szakkör, klub, stb.), a közösségi animálás lehetőségei a célcsoporttal kapcsolatban.

Elhelyezkedési területek, lehetőségek

A szakképzettséget szerzett hallgatók a képzés során megszerzett tudásukat eredményesen tudják felhasználni a közszolgáltatások területein:

 • szociális és egészségügyi szolgáltatásokban,·      
 • önkormányzatok hivatalaiban,
 • kormányhivatalokban a segítő – tanácsadó munka során, illetve
 • olyan programokban, melyek célja az aktív idősödés, valamint az idősekkel kapcsolatos célzott szolgáltatások biztosítása, fejlesztése,
 • a képzés során megszerzett kompetenciák kiválóan hasznosíthatók olyan szolgáltatások esetében, melynek célcsoportja az aktív idős korosztály,
 • utazási irodákban, biztosítási és banki szolgáltatások esetén,
 • azon szervezetek marketing csoportjaiban, ahol a szolgáltatás célcsoportja az aktív idős korosztály.

 

Szaktájékoztató

 • A képzés időtartama: 2 félév
 • A képzés formája: részidős (levelezős)
 • A képzés költségtérítéses
 • Szakfelelős: Dr. Semsei Imre

 

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Életvezetés koordinátor

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Életvezetés koordinátor

A felvétel feltétele: alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett végzettség illetve szakképzettség. Az Életvezetés koordinátor szakirányú továbbképzésbe bármely képzési területen alap vagy mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget szerzettek felvehetők.

A képzés során megszerzendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés módszerei

A képzés során ötvözzük a tradicionális módszereket (pl: előadás, magyarázat, megbeszélés, csoportos munka, szemléltetés) az újszerű módszerekkel (pl.: esedemonstráció, szerepjáték, filmelemzés, panelvita, projekt tervezés), e-learning módszerek alkalmazása.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditek.

ISMERETKÖRÖK KREDIT
KÖTELEZŐ ISMERETKÖRÖK  
Öregedéstudománnyal kapcsolatos ismeretek 2
Az 50 év feletti korosztály egészségügyi és szociális jellemzőivel kapcsolatos ismeretek 6
Időspolitikával kapcsolatos ismeretek, nyugdíj-, biztosítási és biztonsági rendszerek 4
Ismeretek elmélyítését és a készségek fejlesztését, gyakorlását segítő kurzusok, gyakorlatok 20
Terepgyakorlat 8
Ismeretek integrációját szolgáló modul (szakdolgozat) 10
Összesen 50

 

ISMERETKÖRÖK KREDIT
VÁLASZTHATÓ ISMERETKÖRÖK  
Kötelezően választható ismeretkörök   
Demográfia, komplex egészségtudományi ismeretek, speciális munkaerőpiaci ismeretek, geriátriai ápolás, marketingkommunikáció és PR eszközök 10
Választható ismeretkörök összesen 10
MINDÖSSZESEN (KÖTELEZŐ+VÁLASZTHATÓ ISMERETKÖRÖK) 60

Az abszolutórium teljesítéséhez szükséges összkredit érték: 60 kredit

 

Frissítés dátuma: 2019.12.11.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.