Általános tájékoztató a mesterképzésben meghirdetett szakokról

DE — FI17198

DE-EK

INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
• Telefon: (42) 404-411, (42) 598-210
• E-mail:
• Honlap: http://foh.unideb.hu

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási
Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

Nappali képzések

 

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés Önköltség
(félév)
Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák
Képz.
terület
M N A egészségügyi szociális munka(1) támogatott 4 5 < 10

felvételi elbeszélgetés (Sz)

ORVOS
M N K egészségügyi szociális munka(1) 300 000 Ft 4 5 < 8 felvételi elbeszélgetés (Sz) ORVOS
M N A kiterjesztett hatáskörű ápoló(1)(3)(4) támogatott 4 5 < 40 felvételi elbeszélgetés (Sz) ORVOS
M N K kiterjesztett hatáskörű ápoló(1)(3)(4) 300 000 Ft 4 5 < 40 felvételi elbeszélgetés (Sz) ORVOS
M N A Szakvédőnő(1)(2) támogatott 3 10 < 30 felvételi elbeszélgetés (Sz) ORVOS
M N K Szakvédőnő(1)(2) 300 000 Ft 3 10 < 30 felvételi elbeszélgetés (Sz) ORVOS
M N A tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] támogatott 2 5 < 10 felvételi vizsga (Sz)  PED
M N K tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] 300 000 Ft 2 5 < 7 felvételi vizsga (Sz) PED
M N A tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] támogatott 4 5 < 10 felvételi vizsga (Sz) PED
M N K tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] 300 000 Ft 4 5 < 7 felvételi vizsga (Sz) PED

 

Részidős képzések

 

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés Önköltség
(félév)
Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák
Képz.
terület
M L A egészségügyi szociális munka(1)(6) támogatott 4 5 < 20

felvételi elbeszélgetés (Sz)

ORVOS
M L K egészségügyi szociális munka(1)(6) 300 000 Ft 4 5 < 10 felvételi elbeszélgetés (Sz) ORVOS
M L A Szakvédőnő(1)(2)(6) támogatott 3 5 < 30 felvételi elbeszélgetés (Sz) ORVOS
M L K Szakvédőnő(1)(2)(6) 300 000 Ft 3 5 < 10 felvételi elbeszélgetés (Sz) ORVOS
M L A tanári [2 félév [egészségügyi tanár]](5) támogatott 2 5 < 15

felvételi vizsga (Sz) 

PED
M L K tanári [2 félév [egészségügyi tanár]](5) 300 000 Ft 2 5 < 7 felvételi vizsga (Sz) PED
M L A tanári [4 félév [egészségügyi tanár]](5) támogatott 4 5 < 25 felvételi vizsga (Sz) PED
M L K tanári [4 félév [egészségügyi tanár]](5) 300 000 Ft 4 5 < 7 felvételi vizsga (Sz) PED

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.

(2) Választható specializációk: területi szakvédőnő; ifjúsági szakvédőnő.

(3) Választható specializációk: geriátriai szakápoló; közösségi szakápoló; sürgősségi szakápoló.

(4) A nappali munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, hetente csütörtöktől szombatig kerül sor.

(5) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, pénteken és szombaton kerül sor.

(6) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, havi rendszerességgel hétfőtől péntekig kerül sor.

(*) A szociális munka és szociális gazdaság mesterképzésre történő jelentkezés nem a www.felvi.hu rendszeren keresztül történik. Jelentkezési lap letölthető itt.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei: 

A kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterszakra jelentkezőknek egy 3-5 oldalas kibővített szakmai önéletrajzot (portfóliót) kell csatolni a jelentkezéshez.

A tanári [2 félév [egészségügyi tanár]], a tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] szakra jelentkezőknek motivációs levelet kell csatolni a jelentkezéshez.

 

Kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szak: 

A felvételi elbeszélgetés témája a jelölt szakmai motivációjának megismerése, szakmai önéletrajzának bemutatása.  

 

Szakvédőnő (Nappali) 

A Szakvédőnő mesterképzési szakra jelentkezőknek egy 3-5 oldalas kibővített szakmai önéletrajzot (portfóliót) és motivációs levelet kell csatolni a jelentkezéshez. 
A felvételi elbeszélgetés témája a jelölt szakmai motivációjának megismerése, szakmai önéletrajzának bemutatása.

 

Szakvédőnő (Levelező) 

A Szakvédőnő mesterképzési szakra jelentkezőknek egy 3-5 oldalas kibővített szakmai önéletrajzot (portfóliót) és motivációs levelet kell csatolni a jelentkezéshez. 
A felvételi elbeszélgetés témája a jelölt szakmai motivációjának megismerése, szakmai önéletrajzának bemutatása.

 

Egészségügyi szociális munka mesterképzési szak: 

A felvételi vizsga során, melynek témája a megadott felvételi irodalom ismerete és a jelölt szakmai tájékozottsága, maximum 50 pont szerezhető.

Ajánlott irodalom: 

 

Szociális munka és szociális gazdaság mesterképzési szak: 

A felvételi vizsga során, melynek témája a megadott felvételi irodalom ismerete és a jelölt szakmai tájékozottsága, maximum 50 pont szerezhető. 

 

Ajánlott irodalom: 

  • Futó, Hanty, Lányi, Mihály, Soltész: A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon. Kutatási zárótanulmány. Budapest, 2005. I. fejezet. Az Európai Unió munkaerő-piaci helyzete és a foglalkoztatás bővítésének lehetőségei p. 8-23. http://mek.niif.hu/06400/06452/06452.pdf 

 

Egészségügyi tanár mesterképzési szak: 

A felvételi vizsga során, melynek témája a megadott felvételi irodalom ismerete és a jelölt szakmai tájékozottsága, maximum 50 pont szerezhető. 

 

Ajánlott irodalom:

 

tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] (Nappali)

A tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] mesterképzés nappali munkarendre azok jelentkezhetnek, akik orvos- és egészségtudományi területen egyetemi vagy mesterképzésben oklevelet szereztek.

tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] (Levelező)

A tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] mesterképzés levelező munkarendre azok jelentkezhetnek, akik orvos- és egészségtudományi területen egyetemi vagy mesterképzésben oklevelet szereztek.

tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] (Nappali)

A tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] mesterképzés nappali munkarendre azok jelentkezhetnek, akik főiskolai vagy alapképzésben szerzett ápoló, vagy dietetikus, vagy ergoterapeuta, vagy gyógytornász-fizioterapeuta, vagy mentőtiszt, vagy szülésznő, vagy hang-, beszéd- és nyelésterapeuta, vagy védőnő, vagy népegészségügyi ellenőr, vagy dentálhigiénikus, vagy orvosi diagnosztikai analitikus képzettséggel rendelkeznek.
Más végzettséggel rendelkező jelentkezőknek előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie az intézménynél. 

tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] (Levelező)
A tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] mesterképzés levelező munkarendre azok jelentkezhetnek, akik főiskolai vagy alapképzésben szerzett ápoló, vagy dietetikus, vagy ergoterapeuta, vagy gyógytornász-fizioterapeuta, vagy mentőtiszt, vagy szülésznő, vagy hang-, beszéd- és nyelésterapeuta, vagy védőnő, vagy népegészségügyi ellenőr, vagy dentálhigiénikus, vagy orvosi diagnosztikai analitikus képzettséggel rendelkeznek.
Más végzettséggel rendelkező jelentkezőknek előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie az intézménynél. 

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át a tanári mesterképzésről szóló fejezetet.
 

 

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

 

Intézményi szabályok

Amennyiben a mesterképzésre jelentkezőnek olyan oklevele van, amely nem tartalmaz minősítést, akkor a pontszámításhoz kötelezően beküldendő dokumentum a leckekönyv vagy oklevélmelléklet (Europass), melyből egyértelműen megállapítható az oklevél minősítése.

 

Pontszámítás:

egészségügyi szociális munka (levelező és nappali képzések), szociális munka és szociális gazdaság (levelező és nappali képzések)
 

Felvételi pontok:

- felvételi elbeszélgetés: 50 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok: maximum 10 többletpont adható.

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
      - fogyatékosság: 8 pont
      - gyermekgondozás: 8 pont
      - hátrányos helyzet: 4 pont
- 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- demonstrátor: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
- OTDK: 5 pont
- szociális szakvizsga: 5 pont

 

kiterjesztett hatáskörű ápoló (nappali képzések)
Felvételi pontok:

- felvételi elbeszélgetés: 50 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 40 pont

 

szakvédőnő (nappali  és levelező képzések)
Felvételi pontok:

- felvételi elbeszélgetés: 50 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 40 pont

 

tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] (levelező és nappali képzések), tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] (levelező és nappali képzések)
Felvételi pontok:
- felsőfokú oklevél alapján: 40 pont
és
- felvételi vizsga: 50 pont

Többletpontok: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
      - fogyatékosság: 8 pont
      - gyermekgondozás: 8 pont
      - hátrányos helyzet: 4 pont
- 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- demonstrátor: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
- OTDK: 5 pont

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

 

Szak Képz.
szint
Munka-
rend
Dokumentumok
minden szak     Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb,
jelentkezéshez kapcsolódó
dokumentumok:

fogyatékosság igazolása,
gyermekgondozás igazolása,
hátrányos helyzet igazolása,
nyelvvizsgát igazoló dokumentum,
OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység
igazolása
A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:      
kiterjesztett hatáskörű ápoló M N Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: 

motivációs levél és/vagy önéletrajz
szakvédőnő M L
szakvédőnő M N
tanári [2 félév [egészségügyi tanár ]] M L
tanári [2 félév [egészségügyi tanár ]] M N
tanári [4 félév [egészségügyi tanár ]] M L
tanári [4 félév [egészségügyi tanár ]] M N

 

 

VIZSGAIDŐPONTOK

 

 

 

 

 

Frissítés dátuma: 2022.02.03.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.