Ápolás Mesterszak

ÁPOLÁS MSC

Kiterjesztett hatáskörű ápoló

APN: Advance Practice Nurse

Ápolás Mesterszak

 

A képzés célja

Ápoló egészségtudományi szakemberek képzése, akik speciális, szakértői tudásuk birtokában komplex döntési képességekkel és bővebb kompetenciakörrel rendelkeznek a klinikai gyakorlatban. Rendelkeznek azokkal az élettudományi, egészségtudományi, ápolástudományi, táplálkozástudományi, fizioterápia, orvostudományi, társadalomtudományi ismeretekkel, különös tekintettel a klinikai, diagnosztikai, terápiás és szakápolástani ismeretekre, melyek birtokában képesek a betegellátásban komplex, kiterjesztett hatáskörrel járó önálló munkavégzésre, specializációjának megfelelően a kritikus gondolkodásra, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására.
Ajánljuk a képzést: Az egészségtudományi képzési területen szerzett főiskolai/BSc ápoló és mentőtiszt oklevéllel rendelkező egészségügyi szakembereknek, akik hivatásukat magas szinten művelni, azt tovább fejleszteni kívánják.
Elhivatottságot éreznek az ápolás iránt, és a megszerzett képességeke, kiterjesztett hatáskörüket a gyakorlatban alkalmazni kívánják, kórházakban, rendelőintézetekben, illetve az alapellátás területén.

Szakmai kompetenciák

-    „Képes az egészséget károsító tényezőket felismerni, az élettani és kóros működések egymástól való elkülönítésére, kompetencia szintjének megfelelő lépéseket vagy javaslatot tenni a megoldásra.
-    Képes önállóan akut és krónikus megbetegedésekben szenvedők ellátása során egyes gyógyszerek elrendelésére és egyes gyógyászati segédeszközök elrendelésére és felírására.
-    A diagnózisalkotás során képes alkalmazni a fizikális betegvizsgálat elemeit és képes a vizsgálati eredményeket megfelelően értékelni, a prioritásokat meghatározni és azt szakmai és nem szakmai környezetben egyaránt kommunikálni.
-    Képes komplex klinikai vizsgálatok megtervezésére és lebonyolítására, valamint a bizonyítékok integrálására a gyakorlatba.”
-    Képes önállóan akut és krónikus megbetegedésekben szenvedők ellátása során egyes gyógyszerek elrendelésére és egyes gyógyászati segédeszközök elrendelésére és felírására.
18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 4. melléklet – a további specializációk részletes bemutatása elérhető itt!

2018-ban várhatóan induló specializációk

Geriátriai szakápoló
Közösségi szakápoló
Sürgősségi szakápoló

Egyéb specializációk (későbbi tanévben történő meghirdetéssel)

Intenzív szakápoló
Aneszteziológiai szakápoló
Perioperatív szakápoló

A specializációk indítását kari döntés és a jelentkezők száma határozza meg!

 

A képzésről

A képzés időtartama: 3 félév (Specializációtól függően átlagos összes óraszám: 1500 óra)
Képzési forma: nappali tagozat
Szerezhető szakképzettség: MSc okleveles ápoló (…. specializáció)
Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses
(Mihalicza ösztöndíj- lásd lejjebb!)
*A 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról 55.§(2) értelmében „Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is.” 
Költségtérítés összege:  300.000 Ft/félév 
Szerezhető fokozat:  MSc
Képzési idő:  3 félév
Megszerzendő kreditek száma:  90

Jelentkezés feltétele:

BSc ápoló végzettség.
(Megjegyzés: sürgősségi szakápoló specializáció választása esetén BSc mentőtiszt és BSc ápoló végzettség is megfelelő.)

Nyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges (eszperantó és lovári nyelvből megszerzett nyelvvizsga is elfogadható).

Konzultációs időpontok

Elméleti képzés: 14 héten keresztül heti 3 nap (csütörtök-péntek-szombat). 

A munkáltatónak lehetősége van a konzultációs részvételt a munkaidő alatt biztosítani. Helyettesítési díj is lesz várhatóan a későbbiekben.
Gyakorlat: I. félévben: 9 nap, II.–III. félév specializációtól függően.

MICHALICZA Ösztöndíj

Ösztöndíj Bizottság elbírálása alapján (160/2017,(VI.28) Kormányrendelet)
I. Félévben - Nappali képzésben: 640.000 Ft 
II-III. Félévben 320.000-640.000 Ft-ig tanulmányi eredménytől függően.

Az ápolás mesterszak nemzetközi kapcsolatai

Az Ápolás Mesterszak kiterjedt külföldi kapcsolatokkal rendelkezik angol és német nyelvterületen. A pályázó hallgatók, ha szeretnének, sikeres pályázatok után 1-3 hónapot tölthetnek Finnország, Csehország, Ausztria egészségügyi és szociális intézményeiben. A külföldön tartózkodáshoz nagy segítséget nyújt az Erasmus hallgatói ösztöndíj. 

Továbblépési lehetőségek
A mesterképzéssel megalapozhatják a Debreceni Egyetem doktori iskoláinak képzéseiben való részvételüket, pl. az Egészségtudományi Doktori Iskola, illetve más hazai doktori iskolákban folytathatják tanulmányaikat, népegészségügyi és egészségtudományi, vagy magatartástudományi területeken.

Jelentkezési lap feltöltése

www.felvi.hu
DEEK Ápolás mesterképzés / nappali tagozat/ *állami ösztöndíjas
Felvételi elbeszélgetés- motiváció, szakmai önéletrajz bemutatása.

Jelentkezési cím:

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
Telefon: (42) 404-411
Telefax: (42) 408-656

További információ:

Ujváriné Dr. Siket Adrienn
főiskolai docens, ápolás mesterszakfelelős

Frissítés dátuma: 2018.01.15.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.