Iskolai szociális munka

 • Szerezhető fokozat: oklevél
 • Szerezhető szakképzettség: iskolai szociális munkás
 • Képzési idő: 2 félév
 • Megszerezhető kreditek száma: 60 kredit
 • Szakfelelős:  Dr. habil Móré Marianna

 Kiknek ajánljuk?

A képzést a társadalomtudomány vagy a bölcsészettudomány területén szerzett bármely alap /BA, BSc/ vagy mesterszakos /MA, MSc/ oklevéllel rendelkező érdeklődők számára ajánljuk. A gyermekjólét, gyermekvédelem és az iskolai szociális munkát végző személyek dolgozhatnak az iskolákban vagy a területi feladatokat ellátó szociális, köznevelési intézményekben. A szakmai programot teljes hazai és nemzetközi kitekintéssel szervezzük, a beiskolázás is széleskörű lehet.
 

Képzési cél

Az iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak elvégzésével a szakember speciális szakértelmet nyer a családi rendszerek, a közösségek és az iskolai rendszerek megértéséhez, az egymásra ható folyamatok elemzéséhez, valamint a diákok, családjaik és az iskola hatékony működését támogató szolgáltatások szervezésében, megvalósításában. A képzésben résztvevők a szociális munka és a gyermekvédelmi feladatok integrálásával hozzájáruljanak az iskolában a gyermekek igényeihez igazodó egységes szemlélet kialakításához.
 
Az átadott tudás gyakorlati hasznosítására fókuszáló kurzusok során a hallgató elsajátítja a rendszer-személetet, megismeri a pedagógia, a pszichológia és a szociális munka azon elméleteit, melyekre jól alapozhatóak az iskolai szociális munkás tevékenységei. A képzés magába foglalja az problémák kezelésének megközelítéseit, módszereit – úgymint kockázatértékelés, prevenció és beavatkozás, iskolai- és családkonzultáció, együttműködés-fejlesztés, konfliktus- és agressziókezelés –, kiterjesztve azok alkalmazását az interkulturális szituációkra is. Megfelelő eszközök alkalmazásával képes maximalizálni a fejlődést lehetővé tevő erőforrásokat, különös tekintettel az anyagi és humánerőforrásokra, valamint az érintettek motivációjára.  
 
Iskolai szociális munkásként tevékenykedve a végzett szakember képes enyhíteni, illetve elhárítani a szegénység és kirekesztettség eredményeként létrejövő tanulási akadályokat, képes orvosolni az iskolai erőszakot. A veszélyeztetett családokkal és a velük együttműködő szolgáltatásokkal és szakemberekkel való munkája során képes csökkenteni az iskolakerülés és a lemorzsolódás kockázatát. Részt vesz a felzárkóztatást, problémamegoldást, hátránykompenzációt célzó iskolai és iskolán kívüli programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában. Képes kompetensen részt vállalni a családon belüli erőszak eseteinek feltárásában, kezelésében. Képes együttműködni a tanárokkal, szülőkkel, egyéb iskolai és iskolán kívüli szakemberekkel annak érdekében, hogy az összehangolt beavatkozások növeljék a diákok iskolai sikerességét, fejlesszék szociális és tanulási képességét.
 

A képzés tantervi hálója

Tantárgy neve Összes kreditje

I. félév

Kredit/óraszám/köv

II. félév

Kredit/óraszám/köv

Alapozó tárgyak 13    
Iskolai szociális munka és pedagógia 5 5/12/k  
A globalizáció szociológiája 4 4/10/gyj  
Köznevelés rendszere 4 4/10/k  
Szakmai törzsanyag 36    
Pedagógiai pszichológia 4 4/10/k  
Fejlődéslélektan 4   4/10/k
Gyermekjólét és gyermekvédelem 8 8/20/k  
Gyermekszegénység 4   4/10/gyj
Cigány gyermekek az iskolában 4   4/10/gyj
Iskolai agresszió kezelése 4   4/10/gyj
Iskolai szociális munka módszertana 8 2/5/gyj 6/15/gyj
Választható tantárgyak amelyekből 6 kreditet kell teljesíteni 6    
Kommunikáció 3 3/8/gyj  
Iskolai teljesítmény mérése/kutatásmódszertan az iskolában 3   3/8/gyj
Inkluziv nevelés 3   3/8/gyj
Iskolai projekttervezés 3   3/8/gyj
Szakdolgozat 5   5 konz./gyj
Mintatanterv 60    

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján történik az értékelés, mely a NEPTUN rendszerben kerül rögzítésre, illetve a hallgató számára elektronikus leckekönyvként is funkcionál. A megadott kereteken belül a gyakorlatközpontú képzésnek megfelelően az elemző, fejlesztő, problémamegoldó képességet értékeljük.

Szakdolgozat

Értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik.

Záróvizsga

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

 • a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése   
 • a tantervben előírt kreditpontok megszerzése
 • a szakdolgozat elkészítése és határidőre való benyújtása

 A záróvizsga részei

 • szakdolgozat védése
 • komplex szóbeli tétel kifejtése

 A záróvizsga eredménye az alábbi érdemjegyek átlagából képezhető le

 • szakdolgozat érdemjegye
 • szakdolgozat védésének érdemjegye  
 • komplex szóbeli felelet érdemjegye

A képzés előtt, korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámíthatóak a Validációs Szabályzatnak megfelelően, mely részletesen kitér az előzetes tanulmányok és munkatapasztalatok beszámításának feltételeire.

 Letölthető dokumentumok

Frissítés dátuma: 2020.10.26.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.