Ifjúságsegítő szakirány

Szeretettel köszöntjük a szociális munka felsőoktatási szakképzés ifjúságsegítő asszisztens szakirány oldalán!
 
Karunkon 1990 óta tanulnak hallgatóink szociális és társadalomtudományi képzési területen alap és mesterképzésekben. A több mint két évtized munkájának tudományos eredményei, gyakorlati tapasztalati biztosítják a felsőoktatási szakképzés magas színvonalát.
A Szociális munka felsőoktatási szakképzés kérelmét 2013-ban fogadták el, az első évfolyamokat nappali és levelező tagozaton állami ösztöndíjas formában így ez évben indítottuk.
 

Képzési filozófiánk
A felsőoktatási szakképzés célja alapvetően olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik szakterületükön a kompetenciáiba illeszkedő feladatokat képesek önállóan, vagy magasabb képzettségű szakember irányítása mellett hatékonyan elvégezni.
A szakképzés szervezése során két nagyon fontos elvet veszünk figyelembe.

 • Az első mindenek előtt, hogy olyan szakképzettséget szerezhessenek hallgatóink, mely megállja az idő, a gyakorlat és a munkaerőpiac próbáját, tehát a megszerzett készségeket és tudást a munkaerőpiacon hatékonyan lehessen felhasználni. Ennek érdekében a képzés a valós helyzetekre, problémákra, a szakma kihívásaira reagálva készíti fel hallgatóit, magas gyakorlati óraszámok mellett.
 • A második cél annak elérése, hogy a szakképzésben résztvevő hallgatók szándékaik szerint képesek legyenek a felsőoktatás alapképzéseibe, besorolási szakjaira bejutni és tanulmányaikat tovább tudják folytatni, hogy ezáltal is javuljon munkaerőpiaci pozíciójuk.

A képzés fő adatai

 • Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés
 • Oktatási Hivatal határozatának száma: FF-37-3/2013
 • Szakirány neve: Ifjúságsegítő
 • Szakképzettség megnevezése: felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens
 • Besorolási szakok: szociális munka, szociálpedagógia, óvodapedagógus, pedagógus, tanító, andragógus
 • Képzési forma (tagozat): teljes idejű (nappali), részidejű (levelező)
 • Szakért felelős kar: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
 • Szakfelelős neve: Dr. Fábián Gergely
 • Képzési idő: 4 félév (2 év)
 •  Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 120 kredit.

Mi a felsőoktatási szakképzés célja?

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik magas színvonalú gyakorlati tudással rendelkezve képesek a saját szakterületünkön dolgozni. Feladataikat a szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett végzik.

 Az ifjúságsegítő tudása, ismeretei, feladatai

 • az ifjúságüggyel összefüggő folyamatokban, fejlesztő beavatkozásokban, programokban, projektekben való együttműködés, feladatvállalás;
 • a környezetében, mindennapos tevékenységében megjelenő emberi jogi vonatkozású kihívások felismerése, az emberi jogok képviseletére és védelmezésére való felkészültség;
 • a civil, nonprofit és egyházi szektor szervezeteinek, működésének és jellemzőinek ismerete;
 • a különböző társadalmi csoportok (pl. vallási, etnikai) kultúrájához kapcsolódó ismeretek a szolgáltatást igénybe vevők problémái iránti érzékenység, a szocializációs, életvezetési és mentálhigiénés nehézséggel küzdő fiatalok támogatása;
 • a gyermek- és ifjúsági munkával, az önkéntességgel foglalkozó intézmények közötti eligazodási képesség;
 • az ifjúsági folyamatok generálása, az ifjúság érzékenyítése, a fiatalok önkifejezési törekvéseinek támogatása valamint az ifjúsági munka módszereinek, eljárásainak alkalmazása;
 • ifjúsági programok, rendezvények szervezése;
 • az aktuális infokommunikációs technológiák (népszerű online és mobiltechnológiai alkalmazások) használata és a nem-formális tanulási környezetben alkalmazott módszerek használata;
 • saját tanulási folyamatának önálló, hatékony irányítása.

Elhelyezkedési területek

A szakképzettséggel oktatási, nevelési intézményekben, kulturális és művelődési intézményekben, ifjúsági központokban és irodáknál, ifjúságsegítéssel foglalkozó szervezetekben, civil szervezetekben, valamint közösségi munkával és önkéntességgel foglalkozó szervezetekben lehet elhelyezkedni. A megszerzett tudást minden olyan egyéb területen lehet hasznosítani, ahol fontos, hogy valaki jól tudjon emberekkel bánni.
 

Hol lehet gyakorlatot tölteni?

A képzés fontos része a szakmai gyakorlat, ahol a leendő szakemberek megtanulhatják a gyakorlati munka fortélyait. A gyakorlati képzés végigkíséri a képzést, minden félévben van, de kiemelkedő része mégis az utolsó, negyedik félév, ahol egy teljes féléven át egy választott intézményben dolgozik a hallgató.

Néhány intézmény, szervezet, ahol szakmai gyakorlatot lehet tölteni

Mit tanulnak a diákok?

A humán segítő szakmához szükséges főbb ismeretek: társadalomismeret, szociálpolitika, pszichológia, jog és szakmai ismeretek. Az ifjúságsegítő szakirányon a hallgatók ismereteit elmélyítjük a szabadidőpedagógia, az ifjúságsegítés, a gyermekjólét és gyermekvédelem, a projektmunka területein. A gyakorlati tudást szakmai gyakorlatokon és készségfejlesztő foglakozásokon sajátítják el hallgatóink.
 

Továbbtanulás

A szakképzés jó lehetőséget ad a hallgatóknak a szociális munka, a szociálpedagógia szakokon való továbbtanulásra, hiszen a szakképzésben szerzett ismeretek (120 kredit) jelentős részét (90 kredit) beszámítják továbbtanulás esetén. Ez azt jelenti, hogy nem kell ezen ismereteket újra teljesíteni, a felsőfokú alapképzés képzési ideje ennyivel rövidebb lesz. Erről a szakirányról tovább lehet tanulni pedagógia, óvodapedagógus, tanító és andragógus szakokon is a korábbi ismeretek beszámításával.
 

Felvételi

Jelentkezni a felsőoktatásban megszokott módon és eljárással lehetséges. A jelentkezés során nem elvárás az emelt szintű érettségi, a beszámítható érettségi eredményből minimum 220 pont teljesítése szükséges, így nagyobb esélyt nyújt a felsőoktatási rendszerbe való bejutásra.
Idegen nyelvi követelmény nincsen.

Letölthető dokumentumok

 

Frissítés dátuma: 2021.11.09.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.