Egészségügyi tanár

Debreceni Egyetem
Egészségügyi Kar

Egészségügyi tanár mesterszak

A képzés célja az egészségügyi szakterületen, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, az iskolai rendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli szakiskolai, szakközépiskolai oktatásban, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméleti és elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, az egészségügyi szakoktatás pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok ellátására, valamint a felnőttképzésben az egészségügyi irányultságú nevelési és oktatási feladatai ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítés.

A meghirdetett képzési formák: Nappali és levelező tagozat
képzési idő: 
2 félév – 60 kredit:
Erre a képzésre azoknak az érdeklődőknek a jelentkezését várjuk, akik orvos- és egészségtudományi területen egyetemi vagy mesterképzésben szereztek oklevelet.
4 félév – 120 kredit:
Erre a képzésre azoknak az érdeklődőknek a jelentkezését várjuk, akik főiskolai vagy alapképzésben szerzett ápoló vagy dietetikus vagy gyógytornász vagy mentőtiszt vagy szülésznő vagy védőnő vagy népegészségügyi ellenőr vagy egészségügyi szakoktatói szakképzettséggel rendelkeznek.

Ajánlott irodalmak a felvételi vizsgára:
Veroszta Zsuzsanna (2015): Pályakép és szelekció a pedagóguspálya választásában. In. Education  2015/ 24. évf. 1. sz.  pp. 47-62.
letölthető:http://epa.oszk.hu/01500/01551/00071/pdf/EPA01551_ecucatio_2015_1_047-062.pdf
Paksi Borbála – Schmidt Andrea – Magi Anna – Eisinger Andrea – Felvinczi Katalin (2015): Gyakorló pedagógusok pályamotivációi. In. Education  2015/ 24. évf. 1. sz.  pp. 63-82
letölthető:http://epa.oszk.hu/01500/01551/00071/pdf/EPA01551_ecucatio_2015_1_063-082.pdf
Sági Matild(2015):  Pedagógus karrierminták.  In. Education  2015/ 24. évf. 1. sz.  pp. 83-97.
letölthető:http://epa.oszk.hu/01500/01551/00071/pdf/EPA01551_ecucatio_2015_1_083-097.pdf
Mártonfi György A szakképzés intézményrendszerének átalakulásai.  In. Education  25. évf. 1. sz./2016. pp. 46-58.
letölthető:http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=141386
Borbély-Pecze Tibor Bors Szakképzés és pályaorientáció – tévutak és lehetőségek. Education 25. évf. 1. sz. / 2016. pp. 59-69.
letölthető:http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=141386

Nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

Ösztöndíjprogramok, szakmai gyakorlat: 
- Tanulmányi ösztöndíj (előző félévi ösztöndíjátlaguk alapján kerül megállapításra) nappali tagozaton.
- Kiemelt tanulmányi ösztöndíj (pályázat alapján, kiemelkedő szakmai, tudományos munkáért adható támogatás).
- Szakmai utak, gyakorlatok támogatása (kari döntés alapján a szakmai utak, gyakorlatok támogatására adható).
- Szakmai gyakorlati ösztöndíj (pályázat alapján, a legfeljebb féléves összefüggő szakmai gyakorlatot nem a képzés székhelyén teljesítő hallgatók számára adható juttatás).
- Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj ("korábban Köztársasági ösztöndíj") (a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért járó ösztöndíj, melyet az oktatási és kulturális miniszter által adományoz, egyetemi javaslat alapján) nappali tagozaton.
- Tehetséggondozási ösztöndíj (a kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenységet nyújtó hallgatók kerülhetnek a programba, a programtanács döntése alapján ösztöndíjban is részesülnek).
- Mesterképzési szakmai ösztöndíj (a mesterképzés első évfolyamára felvett hallgatók által megpályázható ösztöndíj).
- Rendszeres, vagy egyszeri szociális ösztöndíj, melyek kérelem alapján adható juttatások.

A Debreceni Egyetem gyakorlóiskolái
Gyakorló Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
Térségünk egészségügyi szakközépiskolái
Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola, Debrecen
Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc
Zay Anna Egészségügy, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, Nyíregyháza

Intézeti kapcsolattartó:  Rusinné Dr. habil Fedor Anita főiskolai tanár
                                           42/598-228
                                               

    Frissítés dátuma: 2021.08.12.


    Tisztelt Felhasználó!

     

    A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

    A tájékoztatót megismertem.