A kar küldetése

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara a hazai egészségügyi és szociális felsőoktatás jelentős intézményeként magas szintű, sokoldalú interdiszciplináris képzéssel, kutatással és fejlesztéssel járul hozzá az egészségügyi és szociális szféra munkaerő-piaci igényeihez. Ezt a küldetést a kar oktatói, dolgozói és hallgatói közösen, a minőségügy elkötelezettjeként, hazai és nemzetközi partnerekkel együttműködve, a foglalkoztatók igényeit szem előtt tartva teljesítik.
Figyelembe véve az európai folyamatokat és a társadalmi igények kielégítését, a kar a 21. század színvonalának megfelelően képzett szakembereket kíván kibocsátani a többciklusú képzés (BSc, MSc, BA, MA duális képzés) programjainak kidolgozásával és megvalósításával, a felsőfokú szakképzés kiterjesztésével, a posztgraduális képzés sokszínűségével, a folyamatos továbbképzéssel, a távoktatás lehetőségének kihasználásával – tekintettel az élethosszig tartó tanulás igényére is.
Feladatainkat az egészségügyi és a szociális szféra szakmai szervezeteivel, intézményeivel és intézeteivel, a képzés során érintett egyéb területek kiemelkedő résztvevőivel együttműködve oldjuk meg, megteremtve ezzel a változó követelményekhez és a szakmai fejlődéshez való folyamatos alkalmazkodás lehetőségét.
Nemzetközi kapcsolataink felhasználásával törekszünk kutatási tevékenységeink bővítésére, a képzési követelmények magas szintű teljesítésére, az oktatási és kutatási technikák hatékonyságának, rugalmasságának fokozására, hatásosságának optimálissá tételére, és a határokon átívelő kezdeményezések támogatására.

 

Frissítés dátuma: 2017.12.08.