Párbeszéd folyóirat

Párbeszéd szociális munka folyóirat

Bemutatkozás

Párbeszéd címmel szociális munka folyóiratot jelentetünk meg. A folyóirat alapítója a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális Munka Tanszék. A „Párbeszéd” küldetése a szociális munka értékeinek, az elméleti és a gyakorlati területek munkáinak, a kutatások eredményeinek közlése, diskurzusok folytatása, a lapban megjelent írások felhasználásának elősegítése a szakmai közönség és a szociális munka iránt érdeklődők számára. A folyóirat befogadó a témafelvetésekre, a dialógusokra, a szociális munkáról való gondolkodásra.
 
A folyóirat szerkesztőbizottsága elkötelezett a szociális munka fejlődése mellett, aminek fontos közvetítője lehet a Párbeszéd folyóirat. Ahogyan a periodika megnevezése is jelzi, ez a folyóirat teret kíván engedni cikkekben kifejtett szakmai véleményeknek éppúgy, mint olyan tanulmányoknak, elemzéseknek, melyek egy – egy szakmai területet, kutatást, munkát helyeznek a fókuszba.
 
A folyóirat publikálási lehetőség mindazoknak a szociális munkásoknak, társszakmáknak, közbeszédet formálóknak, kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak, akiknek a szociális munkával kapcsolatosan mondanivalójuk van. A Párbeszéd folyóiratban megjelenő írásokkal egyidejűleg kívánjuk szolgálni a tudományos igényeket és bemutatni a szakmai gyakorlatot, végső soron hozzájárulni a szociális munka fejlődéséhez.
 

A folyóirat munkatársai

 • Főszerkesztő: Szoboszlai Katalin (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)

Szerkesztőbizottság tagjai

 • Beszterczey András (Schweitzer Albert Református Szeretetotthon)
 • Budai István (Széchenyi István Egyetem, Győr)
 • Darvas Ágnes (ELTE Társadalomtudományi Kar)
 • Fábián Gergely (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)
 • Hüse Lajos (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)
 • Pataki Éva (Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)
 • Patyán László (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)
 • Szabó Lajos (ELTE Társadalomtudományi Kar)
 • Szöllősi Gábor (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

A Tudományos Tanácsadó Testület tagjai

 • Ferge Zsuzsa akadémikus, professor emeritus (ELTE TáTK)
 • Bódi Ferenc (MTA Politikatudományi Intézet)
 • Thomas R. Lawson (University of Luisville, USA)
 • Hannu Pietilainen (University of Oulu, Finnország)
 • David Urban (University of South Bohemia)

Kapcsolat

 •  A folyóirat gazdája: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Nyíregyháza

  • A szerkesztőség címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4 

Tanulmányokat és közléseket a főszerkesztőnek kérjük elküldeni a következő e-mail címre:

 • Felelős kiadó: Dr. habil Móré Marianna, dékán

Updated: 2021.02.08.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.