Tanszékek

 • ÁPOLÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK
  Az Ápolástudományi Tanszék elődje Ápolási Tanszék néven 2000. április 01-én jött létre Dr. Szabó Tünde koordinációjával. A jelenlegi Ápolástudományi Tanszék 2013 márciusában alakult a karon Dr. Sárváry Attila vezetésével. A tanszék munkatársai ápolástudományi és egészségtudományi szakemberek és az ápolástudomány különböző területeit képviselik. Megjelenítik az ápolásoktatás, az ápoláskutatás, a klinikai ápolás az akut és krónikus ápolás szegmenseit. Bővebben

 • EGÉSZSÉGÜGYI INFORMATIKAI TANSZÉK
  A tanszék alapvető feladata a negyedszázada működő Egészségügyi szervező képzéshez kapcsolódó oktatási feladatok ellátása. A tanszéki tudományos kutatás az egészségügyi informatika szerteágazó területeihez kapcsolódva a matematika- és számítástudomány, a gazdaságtudomány, az egészségtudomány és az elméleti orvostudomány területeit érinti. Bővebben

 • ELMÉLETI ÉS INTEGRATÍV EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI TANSZÉK
  Az Elméleti Egészségtudományi Tanszéket 2002-ben hozta létre Dr. Kalapos István Ph.D, főiskolai tanár. Elméleti és Integratív Egészségtudományi Tanszékké 2015-ben módosult, Dr. Kalapos István vezetésével. A tanszékhez tartozó, alapozó, elméleti törzs tantárgyak oktatása a képzés első három félévében meghatározóan fontos az orvos/egészségtudomány további, ráépülő klinikai és gyakorlati tárgyainak megértéséhez, elsajátításához. A morfológiai alapok, a biokémiai folyamatok és a szervezet működésének élettani/kórélettani összefüggései, a funkcionális szemléletmód nélkülözhetetlenek a további tantárgyak tanulásához. Fontos célkitűzésünk, hogy Karunk szakjain, a jövőben oktassuk az Integratív Medicina illetve a Komplementer Medicina alapismereteit, így a mai kor követelményeinek megfelelő szemléletet alakíthatunk ki hallgatóinkban. 
  Bővebben

 

 • GERONTOLOGIA TANSZÉK
  A tanszék 2014 szeptemberében alakult a karon dr. Semsei Imre vezetésével, s ez az ország első (s mind ez idáig egyetlen) Gerontológia Tanszéke. A tanszék munkatársai - a gerontológia multi-diszciplinaritásából következően – több különböző végzettségű és profilú szakemberek, s képviselik a biogerontológiától, a társadalom-gerontológiáig az öregedéstudomány különböző területeit. Bővebben

 • PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK
  A tanszék formálisan 2000 -ben jött létre a karon, a kar első tanszék alapítási hullámában, Dr. Kiss János vezetésével, de már az alapításkor három pszichológus tagja volt a tanári karnak Dr. Bugán Antallal az élen és két éven belül tulajdonképpen már a mai létszámban működött, mint az intézmény legegységesebb oktatási teamje, mind az összetételt, mind pedig a tevékenységet tekintve.  A tanszék munkatársai 1990. szeptembere óta egységesen pszichológus végzettségű szakemberek, s képviselik a pszichológia különböző területeit. A kar, illetve jogelődei összes képzésében kidolgozzuk és oktatjuk a pszichológiai jellegű tantárgyakat, veszünk részt a vizsgázatásban és szakdolgozati témavezetésben és kari tudományos kutatómunkában. Az intézmény fennállása óta alkalmazásban álló munkatársak voltak: Dr. Bugán Antal (alapító tag), Vértesi Andrea (alapító tag), Kiss János (alapító tag), Dr. Szabó Csaba, Sass Judit, Horváth Andrea, Dobronyi Pálma, Dr. Táncos Judit, Perger Mónika, Oroszné Pál Zsuzsanna, Ács Anetta, Zolnai Erika, Varga Mónika, Dr. Kovács János Endre, Dr. Deckner Edit, Mohácsi Bernadett. Bővebben

 • SÜRGŐSSÉGI ÉS OXIOLÓGIAI TANSZÉK
  A Sürgősségi és Oxiológiai Tanszék elődje Oxyologiai Tanszék néven 2000–ben jött létre Dr. Szép Imre főiskolai docens vezetésével. A tanszék munkatársai interdiszciplináris, oxiológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek, akik az egészségtudomány különböző területeit képviselik. Megjelenítik a sürgősségi- és klinikai betegellátás szegmenseit.  Bővebben

 • SZOCIÁLIS MUNKA TANSZÉK
  A tanszék újbóli létesítésére 2013-ban került sor a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karon. A tanszék feladatának tekinti a szociális munka elméleti és gyakorlati oktatását, a képzésfejlesztést, alkalmazott kutatások megvalósítását és publikációk készítését. Bővebben

 • TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK
  A tanszék jogelődje, Alkalmazott Társadalom- és Egészségtudományi Tanszék néven, 2000-ben jött létre a Debreceni Egyetem integrációját követően. Azóta, a kar strukturális átalakításait követve többször változott, mind elnevezését, mind oktatói összetételét érintően, jelenlegi összetételében 2010 óta működik dr. Fábián Gergely vezetésével. A tanszék munkatársai a társadalomtudományok területéről a szociológia, a szociálpolitika és a jogi ismeretek oktatását végzik, a kar alapképzéseiben és mesterszakjain, valamint közreműködnek a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola egyes programjainak oktatásában is. Bővebben