Ügyintéző

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 
Egészségtudományi Intézet  

ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános feladatok: részvétel a tanszék munkájában; oktatásszervezői, ügyviteli, adminisztrációs, gyakorlatszervezési tevékenység ellátása, kapcsolattartás a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Egészségtudományi Intézet kapcsolódó egységeivel, külső partnerekkel.

 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés,
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, 
 • önálló munkavégzés, problémamegoldó készség, rendszerszintű gondolkodás,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább társalgási szintű angol nyelvtudás
 • elektronikus nyilvántartó rendszerek ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz 
 • végzettséget igazoló bizonyítvány másolatok 
 • külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkérésének igazolását,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott elektronikus, illetve a papír alapú dokumentáció egymással mindenben megegyezik,
 • minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. október 19. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 26.

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út. 2-4.; Dékáni Hivatal).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EKMO/81/2020., valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző.

 

 • vagy elektronikus úton Dr. Móré Marianna, dékán részére a email címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 9.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • Debreceni Egyetem honlapja – 2020. szeptember 11.
 • Egészségügyi Kar honlapja – 2020. szeptember 11.

 

 

Frissítés dátuma: 2020.09.11.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.