Tanársegéd II.

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja 
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 
Egészségtudományi Intézet 
Ápolástudományi nem önálló Tanszék 

tanársegéd 

munkakör betöltésére. 
 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Általános feladatok: Részvétel a tanszék által gondozott tárgyak oktatásában és curriculumának fejlesztésében, szemináriumok, gyakorlatok vezetésében, a szakdolgozatok és tudományos diákköri munkák témavezetésében, tanszéki kutatásokban, pályázatok gondozásában és egyéb, tanszékhez kötődő feladatokban. 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 

 
Pályázati feltételek:

 • egyetem
 • szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság
 • legalább egy idegen nyelvből szerzett középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
 • eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, a doktori képzés megkezdése
 • az oktatási feladatokhoz tartozó szakterületnek megfelelően a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széles körű tájékozottság
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egészségügyi, ápolói/gyógytornászi területen szerzett végzettség
 • egészségügyben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat
 • a Tanszék tevékenységéhez illeszkedő kutatási terület

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék
 • iskolai végzettséget, idegen-nyelv tudást igazoló okiratok másolata
 • doktori képzés megkezdését igazoló dokumentumok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott elektronikus, illetve a papír alapú dokumentáció egymással mindenben megegyezik
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul
 • minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

 
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 25. napjától tölthető be.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.09.14
 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Egészségügyi Kar, Dékáni Hivatal). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EKMO/73/2020., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.
 • vagy elektronikus úton Dr. Móré Marianna, dékán részére a email címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.09.18
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • Debreceni Egyetem honlapja – 2020.08.30
 • Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar honlapja – 2020.08.30
   

 

 

Frissítés dátuma: 2020.08.30.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.