Szociális Szakvizsga Központ

DEBRECENI EGYETEM
EGÉSZSÉGÜGYI KAR
SZOCIÁLIS SZAKVIZSGA, SZAK- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT
NYÍREGYHÁZA
 
Központ vezetője: Dr. Horváth László
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
Telefon: 42/ 598-233, 42/598-234, 42/404-411/193, 20/97-47-367
 
 
ELŐZMÉNY
 
A szociális szakvizsgáztatást 2001. óta irányítjuk Nyíregyházán, melynek jogát pályázat útján nyertük el a Szociális és Családügyi Minisztériumtól.
 
A KÖZPONT LÉTREHOZÓJA
 
A DE EFK Kari Tanácsa a 43/2005. (06.29.) sz. határozatával
 
A KÖZPONT FELADATAI
 
 • Irányítja a szociális szakvizsga rendszer karunkat érintő feladatait.
 • Karunkon új szakképzések, továbbképzések szervezését készíti elő, irányítja azok tevékenységét.
 
A KÖZPONT VEZETŐJÉNEK FELADATAI
 
 • Karunkon irányítja a hozzá tartozó programokat, melynek keretében három alprogramot működtet: a szakvizsga, szakképzések és továbbképzések programjait.
 • Pályázatokat állít össze és nyújt be programjai megvalósítása érdekében.
 • Összeállítja és gondozza programjainak költségvetését és annak terhére, a gazdálkodási szabályok betartásával szerződéseket kezdeményez.
 • Megbízza programjainak projektvezetőit, előadóit és egyéb feladatok ellátóit.
 • Aláírási jogot gyakorol a tevékenységével kapcsolatban, kivéve a szakvizsga és a szakképzési okleveleket.
 • Tevékenysége ellátása érdekében kapcsolatot tart a szakmailag érintett szakfelelősökkel, alapszakfelelősökkel.
 • Tevékenységéről szükség szerint, tanévenként legalább egyszer beszámol a dékánnak és a szakmailag érintett intézményi tanácsnak.
 
 
SZAKVIZSGA ALPROGRAM
 
 • Projekt vezetője: Dr. Horváth László
 • Menedzsment: Dr. Semsei Imre, Dr. Fábián Gergely, Dr. Horváth László
 • Témacsoport vezetők: Patyán László, Miklósi Erzsébet, Katona László, Hajdú Gyöngyi
 • Előadók: szakunk, karunk oktatói és külső szakértők
 • Oktatásszervező: Kótisné Plajner Mónika
 • Iktatás, szerződések adminisztrációja: Vámosi Katalin
 • Vizsgázók: főiskolai /alapszak/ vagy egyetemi /mesterszak/ oklevéllel és minimálisan öt év szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük
 
 
IRÁNYÍTÓ JOGSZABÁLYOK
 
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
 • 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.
 
 
 
ORSZÁGOS NÉVJEGYZÉKEN SZEREPLŐ ELNÖKEINK
 
Dr. Horváth László
Patyán László
Rusinné Dr. Fedor Anita
Dr. Szoboszlai Katalin
 
 
 
TÉMACSOPORTOK
 • Családvédelem, családgondozás
 • Gyermekjóléti alapellátás
 • Gyermekvédelmi szakellátás
 • Idősek szociális ellátása
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása
 • Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja
 • Hajléktalan ellátás
 • Alaptanfolyam
 
 
 
 

 

Akkreditált távoktatásos képzéseink
 
Szociális gerontológia (új képzés):
  Egyéni-gondozási ápolási tervek készítésének gyakorlata az idősellátásban:
  Képességek szinten tartására irányuló módszerek a demenciával élő idősek gondozásában
  Szakma és etika a gyakorlatban:
  A jelentkezési anyag folyamatosan benyújtható.
   
  Minősített továbbképzéseink:
  • Ápolás és gondozás a szociális ellátásban
  • Gerontológiai ismeretek
  • Gyermeki agresszió megelőzésének, kezelésének lehetőségei a segítő munka eszközeivel
  • Hatékonyságmérés és növelés a minőségi munkavégzés segítése a szociális szakemberek számára
  • Klienskapcsolatok a segítő szakember szerepeinek tükrében
  • Marketing a szociális szektorban
  • Szegénység mai formái, a szociális munka eszközei a szegénység megelőzésében, kezelésében