Szociális Szak- és Továbbképzési Központ

 • Központ vezetője: Dr. Horváth László
 • Postacím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
 • Telefon: 42/ 598-233, 42/598-234, 42/404-411/193, 20/97-47-367

Előzmény
A szociális szakvizsgáztatást 2001. óta irányítjuk Nyíregyházán, melynek jogát pályázat útján nyertük el a Szociális és Családügyi Minisztériumtól.

A Központ létrehozója
A DE EFK Kari Tanácsa a 43/2005. (06.29.) sz. határozatával

A Központ feldatai
Irányítja a szociális szakvizsga rendszer karunkat érintő feladatait.
Karunkon új szakképzések, továbbképzések szervezését készíti elő, irányítja azok tevékenységét.

 A Központ vezetőjének feladatai

 • Karunkon irányítja a hozzá tartozó programokat, melynek keretében három alprogramot működtet: a szakvizsga, szakképzések és továbbképzések programjait.
 • Pályázatokat állít össze és nyújt be programjai megvalósítása érdekében.
 • Összeállítja és gondozza programjainak költségvetését és annak terhére, a gazdálkodási szabályok betartásával szerződéseket kezdeményez.
 • Megbízza programjainak projektvezetőit, előadóit és egyéb feladatok ellátóit.
 • Aláírási jogot gyakorol a tevékenységével kapcsolatban, kivéve a szakvizsga és a szakképzési okleveleket.
 • Tevékenysége ellátása érdekében kapcsolatot tart a szakmailag érintett szakfelelősökkel, alapszakfelelősökkel.
 • Tevékenységéről szükség szerint, tanévenként legalább egyszer beszámol a dékánnak és a szakmailag érintett intézményi tanácsnak.

. Szakvizsga alprogram

 • Projekt vezetője: Dr. Horváth László    
 • Menedzsment: Dr. Semsei Imre, Dr. Fábián Gergely, Dr. Horváth László
 • Témacsoport vezetők: Patyán László, Miklósi Erzsébet, Katona László, Hajdú Gyöngyi
 • Előadók: szakunk, karunk oktatói és külső szakértők
 • Oktatásszervező: Kótisné Plajner Mónika
 • Iktatás, szerződések adminisztrációja: Vámosi Katalin
 • Vizsgázók: főiskolai /alapszak/ vagy egyetemi /mesterszak/ oklevéllel és minimálisan öt év szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük

Irányító jogszabályok

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról   
 • 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.

Országos névjegyzékben szereplő elnökeink

 • Dr. Horváth László
 • Patyán László
 • Rusinné Dr. Fedor Anita
 • Dr. Szoboszlai Katalin

Témacsoportok

 • Családvédelem, családgondozás
 • Gyermekjóléti alapellátás
 • Gyermekvédelmi szakellátás
 • Idősek szociális ellátása
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása
 • Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja
 • Hajléktalan ellátás
 • Alaptanfolyam

 

 

Frissítés dátuma: 2017.12.14.