Pontszámítás

Az alapképzésben és a felsőoktatási szakképzésben alkalmazott pontszámítási módszereket a mindenkor érvényes Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza.

A mesterképzésre jelentkezők rangsorolását a felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételeknek megfelelően a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben végzi.
 

A felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételek a következők

 • A jelentkező teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben kell értékelni.
 • A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg azzal, hogy csak az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma a meghatározott pontszám (100 pont) 50 százalékát eléri.
 • Az értékelés független attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte korábbi oklevelét.
 • A mesterképzésen maximálisan szerezhető 100 ponton belül az egyes többletpontok jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét a felsőoktatási intézmények határozzák meg, azzal a megkötéssel, hogy esélyegyenlőség jogcímen kötelesek többletpontot adni. Az esélyegyenlőség jogcímen belül hátrányos helyzet, fogyatékosság, valamint gyermekgondozás jogcímek esetében jogcímenként, külön-külön kell meghatározni a kapható többletpontokat. Az esélyegyenlőség jogcímen a jelentkezők legalább 1, de legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.

Pontszámítás az Egészségügyi Kar mesterképzéseire történő jelentkezés esetén
Ápolás (nappali és levelező képzések), Egészségügyi szociális munka (nappali és levelező képzések), Szociális munka és szociális gazdaság (nappali és levelező képzések)
 

Felvételi pontok

 • felvételi elbeszélgetés alapján 50 pont és
 • oklevél minősítése alapján 40 pont

Többletpontok (maximum 10 többletpont adható): esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

 • fogyatékosság: 8 pont
 • gyermekgondozás: 8 pont
 • hátrányos helyzet: 4 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
 • demonstrátor: 5 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
 • OTDK: 5 pont
 •  szociális szakvizsga: 5 pont [csak az egészségügyi szociális munka (nappali és levelező),
 • szociális munka és szociális gazdaság (nappali és levelező) mesterszakra jelentkezőknél]

Frissítés dátuma: 2017.11.01.