Párbeszéd folyóirat

Párbeszéd szociális munka folyóirat
Bemutatkozás
 
Párbeszéd címmel szociális munka folyóiratot jelentetünk meg. A folyóirat alapítója a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális Munka Tanszék. A „Párbeszéd” küldetése a szociális munka értékeinek, az elméleti és a gyakorlati területek munkáinak, a kutatások eredményeinek közlése, diskurzusok folytatása, a lapban megjelent írások felhasználásának elősegítése a szakmai közönség és a szociális munka iránt érdeklődők számára. A folyóirat befogadó a témafelvetésekre, a dialógusokra, a szociális munkáról való gondolkodásra.
 
A folyóirat szerkesztőbizottsága elkötelezett a szociális munka fejlődése mellett, aminek fontos közvetítője lehet a Párbeszéd folyóirat. Ahogyan a periodika megnevezése is jelzi, ez a folyóirat teret kíván engedni cikkekben kifejtett szakmai véleményeknek éppúgy, mint olyan tanulmányoknak, elemzéseknek, melyek egy – egy szakmai területet, kutatást, munkát helyeznek a fókuszba.
 
A folyóirat publikálási lehetőség mindazoknak a szociális munkásoknak, társszakmáknak, közbeszédet formálóknak, kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak, akiknek a szociális munkával kapcsolatosan mondanivalójuk van. A Párbeszéd folyóiratban megjelenő írásokkal egyidejűleg kívánjuk szolgálni a tudományos igényeket és bemutatni a szakmai gyakorlatot, végső soron hozzájárulni a szociális munka fejlődéséhez. 
 
A folyóirat munkatársai
 
Főszerkesztő: Szoboszlai Katalin (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)
 
Szerkesztőbizottság tagjai:
Beszterczey András (Schweitzer Albert Református Szeretetotthon)
Budai István (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Darvas Ágnes (ELTE Társadalomtudományi Kar)
Fábián Gergely (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)
Hüse Lajos (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)
Pataki Éva (Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)
Patyán László (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)
Szabó Lajos (ELTE Társadalomtudományi Kar)
Szöllősi Gábor (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)
 
A Tudományos Tanácsadó Testület tagjai:
Ferge Zsuzsa akadémikus, professor emeritus (ELTE TáTK)
Bódi Ferenc (MTA Politikatudományi Intézet)
Thomas R. Lawson (University of Luisville, USA)
Hannu Pietilainen (University of Oulu, Finnország)
David Urban (University of South Bohemia)
 
Kapcsolat:
 
A folyóirat gazdája: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Nyíregyháza
A szerkesztőség címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
 
 
Tanulmányokat és közléseket a főszerkesztőnek kérjük elküldeni 
a következő e-mail címre: szoboszlai.katalin@foh.unideb.hu 
 
Felelős kiadó: Karácsony Gyöngyi főigazgató
Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó
Székhelye: 4032 Debrecen Egyetem tér 1.
A folyóirat elérhetősége: http://parbeszed.lib.unideb.hu/index.php