Ösztöndíjak

Ösztöndíjak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán
- Tanulmányi ösztöndíj (előző félévi ösztöndíjátlaguk alapján kerül megállapításra),
- Kiemelt tanulmányi ösztöndíj (pályázat alapján, kiemelkedő szakmai, tudományos
munkáért adható támogatás),
- Szakmai utak, gyakorlatok támogatása (kari döntés alapján a szakmai utak,
gyakorlatok támogatására adható),
- Szakmai gyakorlati ösztöndíj (pályázat alapján, a legfeljebb féléves összefüggő
szakmai gyakorlatot nem a képzés székhelyén teljesítő hallgatók számára adható
juttatás),
- Köztársasági ösztöndíj (a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért járó
ösztöndíj, melyet az oktatási és kulturális miniszter által adományoz, egyetemi javaslat
alapján).
- Tehetséggondozási ösztöndíj (a kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenységet
nyújtó hallgatók kerülhetnek a programba, a programtanács döntése alapján
ösztöndíjban is részesülnek),
- Kiemelt sport ösztöndíj (a rektor által kiírt pályázat alapján, a nemzetközi, országos és
regionális szinten kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó hallgatóknak adható
ösztöndíj),
- Kiemelt művészeti ösztöndíj (ugyancsak a rektor által kiírt pályázat alapján a
kiemelkedő művészeti teljesítményt nyújtó hallgatók által elnyerhető támogatás),
- Mesterképzési szakmai ösztöndíj (a mesterképzés első évfolyamára felvett hallgatók
által megpályázható ösztöndíj)
- Rendszeres, vagy egyszeri szociális ösztöndíj, melyek kérelem alapján adható
juttatások.
o Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülhetnek a fogyatékossággal élő,
halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, nagycsaládos,
családfenntartó, árva, félárva hallgatók,
o Egyszeri szociális ösztöndíj házasságkötés, saját gyermek születése, szülő
elhunyta, vagy más rendkívüli méltányosságot érdemlő esetekben – pályázat
alapján – adható támogatás.
- „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj, melyet a települési
önkormányzatok ítélnek meg a településükön állandó lakóhellyel rendelkező,
rászoruló hallgatók számára és az állam a megítélt támogatás összegét – max. havi
5.000,- Ft összegig – megduplázza.