Nyomtatványok

A DE-EK hivatalos formanyomtatványainak köre

 
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara folyamatainak dokumentálására formanyomtatványokat alkalmaz. A következő lista a karon hivatalosan alkalmazandó nyomtatványokat sorolja fel. A nyomtatvány neve után zárójelben a nyomtatvány alkalmazási körének rövidítése; a nyomtatvány száma; és elérhetősége szerepel.
 
Jelölések: Megnevezés (kör; azonosító; elérhetőség)
kör: C = központi; EK = DE EK;  F = Belső készítésű formanyomtatvány; K =   Külső nyomdai azonosítóval rendelkező formanyomtatvány; NK = Külső nyomdai azonosítóval nem rendelkező formanyomtatvány
 
Oktatás
 
 • EK Záróvizsgára jelentkezés (F;-;Neptun)
 • EK Szak-, szakirány-, tagozat-váltás (F;-;Neptun)
 • EK Részletfizetési kérelem (F;-;Neptun)
 • EK Nyelvvizsgadij visszatérítés (F;-;Neptun)
 • EK Költségtérítés mérséklés - átlag alapján (F;-;Neptun)
 • EK Költségtérítés csökkentés - szoc.h.alapján (F;-;Neptun)
 • EK Jogviszony megszüntetés (F;-;Neptun)
 • EK Diplomamunka határidőn túli leadása (F;-;Neptun)
 • EK Átsorolási kérelem (F;-;Neptun)
 • EK Kurzus hirdetés kérése (F;-;Neptun)
 • Mintatanterv (F; 1006; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Tantárgyfelosztás (F; 1007; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Tantárgyleírás (F; 1008; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Szigorlati jegyzőkönyv (K; 1010; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Szakdolgozati témalap (F; 1011; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Jegyzőkönyv a szakdolgozat védéséről (F; 1012; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Záróvizsga jegyzőkönyv (F; 1013; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Iratkozási lap (F; 1014; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Tantárgyelfogadási-kérelem ()
 
Kutatás
 • Kutatási szerződés nyilvántartó lap (F; 1001; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Kutatási terv (F; 1002; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Kutatási beszámoló jelentés (F; 1003; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Publikációk nyilvántartó lap (F; 1004; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Konferencia előadások nyilvántartó lap (F; 1005; minőségügyi oldal – zárt terület)
 
Minőségügy 
 • Kérdéslista és jelentés (F; 0829; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Éves felülvizsgálati ütemterv és napló (F; 0830; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Eltérési jelentés (F; 8031; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Minőségirányítási dokumentumok változás ellenőrző lapja (F; 8032; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Elosztási jegyzék (F; 8033; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Folyamatgazdák listája (F; 8035; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Feljegyzés eltérésről (F; 8036; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Munkaköri leírások változás ellenőrző lapja (F; 871; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Felülvizsgálói javaslatok a minőségirányítási rendszer fejlesztéséhez (F; 873; minőségügyi oldal – zárt terület) 
 
Egyéb
 • Ütemezési terv (F; 1016; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Munkaköri leírás (F; 1017; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Szempontok a dolgozók értékeléséhez (F; 0407; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Munkaidő igazoló lap (F; 0414; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Személyi adatlap (F; 0418; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Áthelyezés (F; 0419; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése (felvételi lap) (F; 0423; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Közalkalmazotti jogviszony meghosszabbítása, kinevezés, megismétlés, módosítás (F; 0427; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Munkaviszony megszűnési lap (F; 0428; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Tűzvédelmi Oktatási Napló (K; 0762; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Jegyzőkönyv új dolgozók általános munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásáról (F; 0763; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Külső dokumentum nyilvántartó lap oktatásáról (F; 0834; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Átadó jegyzék (F; 0401; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Melléklet bevétel befizetéséhez (F; 402; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Szolgáltatások, bevételek tételes kimutatása (F; 0403; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Időszaki készletelszámolás (F; 0404; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Melléklet jegyzetértékesítésből származó bevétel befizetéséhez (F; 0405; minőségügyi oldal – zárt terület)
 • Jegyzetnyilvántartó lap (F; 0406; minőségügyi oldal – zárt terület)