Általános tájékoztató a meghirdetett szakokról

DE — FI17198

DE-EK

INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
• Telefon: (42) 404-411, (42) 598-210
• E-mail:
• Honlap: http://foh.unideb.hu

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2021. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2021. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási
Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

NAPPALI KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

 

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés Önköltség
(félév) 
Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Érettségi
vizsgakövetelmények a
pontszámításhoz    
Képz.
terület
Pontsz.
fels. okl.
IGEN/NEM
A N A ápolás és betegellátás [ápoló] (Nyíregyháza)(1) támogatott 8 5 < 40 kettőt kell választani: biológia v. 
fizika v. informatika v. kémia v.
magyar nyelv és irodalom v.
matematika v.  természettudomány v. 
egy ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy(8) v. egy idegen
nyelv(10) v. egy szakmai 
előkészítő vizsgatárgy(9)
ORVOS I
A N K ápolás és betegellátás [ápoló] (Nyíregyháza)(1) 300 000 Ft ORVOS I
A N A ápolás és betegellátás [ápoló] (Szolnok)(1) támogatott

8

5 < 20

ORVOS I
A N K ápolás és betegellátás [ápoló] (Szolnok)(1) 300 000 Ft ORVOS I
A N A ápolás és betegellátás [mentőtiszt](1) támogatott 8 20 < 50 ORVOS I
A N K ápolás és betegellátás [mentőtiszt](1) 300 000 Ft ORVOS I
A N A ápolás és betegellátás [szülésznő](1) támogatott 8 5 < 50 ORVOS I
A N K ápolás és betegellátás [szülésznő](1) 300 000 Ft ORVOS I
A N A egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő]
(Nyíregyháza)(1)
támogatott 8 5 < 40 ORVOS I
A N K egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő]
(Nyíregyháza)(1)
250 000 Ft ORVOS I
A N A egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő]
(Szolnok)(1)
támogatott

8

5 < 20

ORVOS I
A N K egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő]
(Szolnok)(1)
250 000 Ft ORVOS I
A N A egészségügyi szervező(1)(4) támogatott 7 5 < 40 ORVOS I
A N K egészségügyi szervező(1)(4) 250 000 Ft ORVOS I
A N A szociális munka (Nyíregyháza)(1)(2)(3) támogatott 7 5 < 40 kettőt kell választani:
magyar nyelv és irodalom v.
matematika v.    társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen nyelv(11)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)
TÁRS I
A N K szociális munka (Nyíregyháza)(1)(2)(3) 170 000 Ft TÁRS I

 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

 

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés

Önköltség
(félév)   

Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Érettségi
vizsgakövetelmények a
pontszámításhoz    
Képz.
terület
Pontsz.
fels. okl.
IGEN/NEM
A L A ápolás és betegellátás [ápoló] (Nyíregyháza)(1)(7) támogatott 8 5 < 50 kettőt kell választani:
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v.
magyar nyelv és irodalom v.
matematika v. 
természettudomány v. egy 
ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy(8) v. egy idegen
nyelv(10) v. egy szakmai 
előkészítő vizsgatárgy(9)
ORVOS I
A L K ápolás és betegellátás [ápoló] (Nyíregyháza)(1)(7) 300 000 Ft ORVOS I
A L A ápolás és betegellátás [ápoló] (Szolnok)(1)(7) támogatott 8 5 < 25 ORVOS I
A L K ápolás és betegellátás [ápoló] (Szolnok)(1)(7) 300 000 Ft ORVOS I
A L A ápolás és betegellátás [mentőtiszt](1)(7) támogatott 8 5 < 30 ORVOS I
A L K ápolás és betegellátás [mentőtiszt](1)(7) 300 000 Ft ORVOS I
A L A ápolás és betegellátás [szülésznő](1)(7) támogatott 8 5 < 20 ORVOS I
A L K ápolás és betegellátás [szülésznő](1)(7) 300 000 Ft ORVOS I
A L A egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő]
(Nyíregyháza)(1)(6)
támogatott 8 5 < 25 ORVOS I
A L K egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő]
(Nyíregyháza)(1)(6)
250 000 Ft ORVOS I
A L A egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő]
(Szolnok)(1)(6)
támogatott 8 5 < 25 ORVOS I
A L K egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő]
(Szolnok)(1)(6)
250 000 Ft ORVOS I
A L A egészségügyi szervező(1)(4)(5) támogatott 7 5 < 40 ORVOS I
A L K egészségügyi szervező(1)(4)(5) 250 000 Ft ORVOS I
A L A szociális munka(1)(3)(7) támogatott 7 5 < 50 kettőt kell választani:
magyar nyelv és irodalom v.
matematika v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen nyelv(11)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)
TÁRS I
A L K szociális munka(1)(3)(7) 150 000 Ft TÁRS I

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimenetikövetelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.

(3) Választható specializációk: család- és gyermekvédelem; egészségügyi szociális munka; szociális munka idősekkel.

(4) Választható specializációk: egészségturizmus-szervező; egészségügyi ügyvitelszervező.

(5) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, havi rendszerességgel szerdától szombatig kerül sor.

(6) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, havi rendszerességgel hétfőtől péntekig, túlnyomórészt a hét második felében kerül sor.

(7) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, havi rendszerességgel hétfőtől péntekig kerül sor.

(8) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, szociális ismeretek.

(9) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), szociális alapismeretek.

(10) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, latin nyelv, német, olasz, orosz, spanyol.

(11) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

 

Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

Figyelem!

Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

1. alap- és mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevéllel, ha az tartalmazza az oklevél minősítését,
2. (elektronikus) leckekönyvvel vagy oklevélmelléklettel, ha az oklevél nem tartalmaz minősítést.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre jelentkeznek – a 2021. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

 

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 370 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 335 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont.

 

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

ápolás és betegellátás [ápoló] (Nyíregyháza) (Levelező)

Az ápolás és betegellátás [ápoló] szakirány alapképzési szak levelező munkarendjére az egészségügyi szakmacsoportba tartozó végzettséggel és jelenleg ilyen munkakörben dolgozók jelentkezhetnek. A végzettség (pl. OKJ bizonyítvány) és a munkáltatói igazolás, mely a munkakört is tartalmazza kötelezően beküldendő dokumentum!

 

ápolás és betegellátás [ápoló] (Szolnok) (Levelező)

Az ápolás és betegellátás [ápoló] szakirány alapképzési szak levelező munkarendjére az egészségügyi szakmacsoportba tartozó végzettséggel és jelenleg ilyen munkakörben dolgozók jelentkezhetnek. A végzettség (pl. OKJ bizonyítvány) és a munkáltatói igazolás, mely a munkakört is tartalmazza kötelezően beküldendő dokumentum!

 

ápolás és betegellátás [mentőtiszt] (Levelező)

Az ápolás és betegellátás [mentőtiszt] szakirány alapképzési szak levelező munkarendjére mentőápoló végzettséggel és legalább 2 év mentőápolói gyakorlattal vagy főiskolai, illetve ápoló (BSc) alapképzési végzettséggel és 2 év gyakorlattal rendelkezők és jelenleg mentőápoló vagy ápoló munkakörben dolgozók jelentkezhetnek. A végzettség (pl. OKJ bizonyítvány) és a munkáltatói igazolás, mely a munkakört is tartalmazza kötelezően beküldendő dokumentum!

 

Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

 

Szak Képz.
szint
Munka-
rend
Dokumentumok
minden alap, osztatlan képzés     Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok:
érettségi tanúsítvány,
felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása,
fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása,              hátrányos helyzet igazolása,
középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum,
OKJ bizonyítvány, oklevélmelléklet/leckekönyv,
sporteredmény igazolása,
szakirányú továbbképzés igazolása,
tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása
       
A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:      
ápolás és betegellátás [ápoló] (Nyíregyháza) A L Felvétel feltétele: betöltött munkakör igazolása
ápolás és betegellátás [ápoló] (Szolnok) A L Felvétel feltétele: betöltött munkakör igazolása
ápolás és betegellátás [mentőtiszt] A L Felvétel feltétele: betöltött munkakör igazolása

 

 

 

 

 

 

 

Frissítés dátuma: 2020.11.09.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.