TADI tájékoztató a záróvizsgára történő jelentkezésről és a szakdolgozat leadás rendjéről

2020. március 19. - 19:30
A rendkívüli koronavírus helyzetre való tekintettel Karunkon részben változik a záróvizsgára történő jelentkezés és a szakdolgozat leadásának rendje.

Tisztelt Hallgató!

A rendkívüli koronavírus helyzetre való tekintettel a DE Egészségügyi Karon részben változik a záróvizsgára történő jelentkezés és a szakdolgozat leadásának rendje. Az alábbi rendelkezések visszavonásig érvényesek.

 

Záróvizsgára történő jelentkezés

Tájékoztatom, hogy a ZÁRÓVIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS-t a Neptun rendszerben kell rögzítenie végzős, illetve záróvizsgára váró hallgatóinknak. Ezt a Neptun rendszerbe belépve az „Ügyintézés” – „Záróvizsgák” menüponton az „EK 2020 június ZV” nevű kérvény kitöltésével teheti meg 2020. március 25-én 08.00 órától. Önnek a kérvényben mindössze egyetlen mezőt kell kitöltenie, amelyben felsorolja azokat a záróvizsga részeket (írásbeli, gyakorlati, szóbeli), amely(ek)re jelentkezik. 

 

A Szociális munka alapképzés, az Egészségügyi tanár mesterképzés, és a Szakirányú továbbképzések hallgatói: "komplex"-et írjanak, mert esetükben a záróvizsga keretében kerül sor a védésre és a szóbeli vizsgára is.

 

A kérvénynek ezt a részét kérem, pontosan töltse ki, mivel csak azokra a záróvizsgarészekre osztjuk be Önt, amelyeket felsorolt. A kérvény egy időszakban egyszer adható be!

 

A kérvény leadását követően nem tudja módosítani a beírt adatokat.

 

A záróvizsgára történő jelentkezést, vagy a jelentkezés visszavonását legkésőbb 2020. április 15-én 23.59-ig teheti meg a Neptun rendszerben. 

 

Felhívom a figyelmét a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat kari mellékletében meghatározott, záróvizsgára vonatkozó részére: 

18. §
(2) A záróvizsga letételét a hallgató záróvizsga időszakonként egyszer kísérelheti meg.

(5) Ha a tanulmányait 2006. szeptember 1-jét követően (de 2012 szeptembere előtt) megkezdő hallgató a hallgatói jogviszony megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, azt a hallgatói jogviszonya megszűnését követően bármikor leteheti a záróvizsga letétele idején hatályos követelményeknek a záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján. A végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után a mentőtiszt szakon csak az a korábbi hallgató tehet záróvizsgát, aki újból teljesíti az Oxiológia III és az EKG ismeretek tantárgyakat.

(6) A tanulmányait 2012 szeptemberében vagy azt követően megkezdő hallgató a végbizonyítvány kiállításától számított két év eltelte után a mentőtiszt szakon csak akkor tehet záróvizsgát, ha újból teljesíti az Oxiológia III és az EKG ismeretek tantárgyakat. A hallgatói jogviszony megszűnését követő öt év elteltével nem tehető záróvizsga.

 

Szakdolgozatok leadásának rendje

 

A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat szerint a szakdolgozatok leadásának határideje a tavaszi félévekben április 15., de a rendkívüli helyzetre való tekintettel legkésőbb 2020. május 4-ig meghosszabbításra került a határidő külön kérvény benyújtása és késedelmi díj megfizetése nélkül. Ezen határidő elmulasztása jogvesztő, további hosszabbításra nincs lehetőség!

 

A Debreceni Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata előírja, hogy a hallgatónak az elkészült, a témavezető által beadásra engedélyezett szakdolgozatát (amit a szakdolgozati témalapon a témavezető aláírásával megerősített, illetve azon hallgatók esetében, akik a Neptun rendszeren keresztül választottak szakdolgozat témát, a témavezető a „Végleges beadás támogatás” jelölőnégyzetben betett pipával megerősített) elektronikusan nyilván kell tartani, fel kell tölteni a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívumába.

Az alábbi linken talál szöveges és video tájékoztatót a feltöltésről, illetve a pdf konvertálás menetéről:

http://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/85081

 

Tájékoztatom, hogy a szakdolgozat formai követelménye nem változott, melyet „A szakdolgozat elkészítésének általános rendje a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán” c. szabályzat tartalmaz.

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a szakdolgozat leadással kapcsolatos teendőiről:

 

A szakdolgozat leadásának módja a következő:

A hallgató a szakdolgozatát az adott szak, tanulmányi ügyintézője részére (Neptun felületen Tanulmányok/Képzés adatok fülön látható az ügyintézője neve; az ügyintézők e-mail címét az alábbi linken találják: http://foh.unideb.hu/hu/tanulmanyi-adminisztracios-es-diaktanacsado-iroda) küldje el e-mailben a következő módon:

 

Ha belső konzulense van, az elküldött üzenetnek a következőket kell tartalmaznia:

  • ­     a szakdolgozat pdf formátumban,
  • ­    elhelyezési nyilatkozat,
  • ­    plágium nyilatkozat,
  • ­    bejelentkezés szakdolgozatvédésre nyomtatvány.

 

Ezúton hívom fel figyelmét, hogy a szakdolgozat leadása a konzulens Neptunban történő támogatása nélkül nem kerül elfogadásra.

 

Ha külsős konzulense van, az elküldött üzenetnek a következőket kell tartalmaznia:

  • ­     a szakdolgozat pdf formátumban,
  • ­    elhelyezési nyilatkozat,
  • ­    plágium nyilatkozat,
  • ­    bejelentkezés szakdolgozatvédésre nyomtatvány,
  • ­    a külső konzulens nyilatkozata a szakdolgozat leadhatóságáról.

 

Ahhoz, hogy a TADI munkatársai ellenőrizni tudják, hogy külsős konzulense hozzájárult a szakdolgozat leadásához, a konzulense küldje meg az Ön számára a hozzájáruló nyilatkozatot, melyet Önnek továbbított üzenetben a felsoroltakkal együtt kell megküldenie ügyintézője részére.

 

A szükséges dokumentumok (Bejelentkezés szakdolgozatvédésre nyomtatvány, Hallgatói szakdolgozatokra vonatkozó elhelyezési nyilatkozat, külső konzulens nyilatkozata a szakdolgozat leadhatóságáról) megtalálhatóak az alábbi linken: http://foh.unideb.hu/hu/nyomtatvanyok

 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a felsorolt nyomtatványok aláírásától eltekintünk, amennyiben a hallgatónak nincs módja az aláírt példány digitalizálására. 

 

A szakdolgozat egy bekötött példányát a hallgató a későbbiekben köteles leadni a TADI-n, a nyilatkozatok aláírt példányaival. Ennek idejéről Neptun üzenetben tájékoztatjuk a hallgatókat.

 

Tanulmányi ügyekben felmerülő kérdés esetén, ügyintézője készséggel áll rendelkezésére.

 

Nyíregyháza, 2020. 03. 19.

 

Üdvözlettel:

 

Rajtmárné Zsadányi Mariann
TADI vezető


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.