Dékáni tájékoztató az EK hallgatói számára

2020. március 18. - 15:45

Tisztelt Hallgatók!

Az Egészségügyi Kar vezetése a koronavírus járvány okán kialakult helyzetben olyan intézkedéseket hozott, amelyek érintik a hallgatókat is:

1. A hallgatói személyes ügyintézés bizonytalan ideig szünetel. A TADI működési rendjéről a 2020. március 16. napján kelt tájékoztatóból értesülhetnek (http://foh.unideb.hu/node/595)

2. A Debreceni Egyetemen a tanév rendje érvényben van, ezért arra törekszünk, hogy a hallgatók az előre meghatározott ütemtervben tudják teljesíteni tanulmányi követelményeiket. Az oktatás előre nem meghatározott ideig távolról történő oktatás formájában történik, ennek preferált keretrendszere az e-Learning (Moodle) rendszer (https://elearning.foh.unideb.hu/) adta lehetőségek használata, amely esélyt ad a folyamatos tanulásra (és annak ellenőrzésére), a konzultációra, a számonkérésekre, vizsgáztatásra. Támogatunk minden olyan egyéni oktatói kezdeményezést, amely az e-Learning mellett/helyett segítheti a felkészülést. Az oktatók az e-Learning (Moodle) rendszerben teszik folyamatosan elérhetővé a hallgatók számára a tananyagokat, a tanulási útmutatót, valamint a számonkérés formáját. Jelenleg minden oktató azon dolgozik, hogy a hallgatók számára elkészítse azokat a tanulást segítő tartalmakat, amelyek az otthoni felkészülést lehetővé teszik, így az előre hozott tavaszi szünetet követően 2020. március 23. napjától folytatódhat az (új típusú) oktatás. A rendszer használatához internet elérhetőségre és Neptun azonosítóra van szüksége. Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek internet elérhetőséggel, vagy a belépéssel kapcsolatban technikai problémájuk van kérem, hogy 2020.03.27. napjáig jelezzék azt Kósa Szilvia oktatásszervezőnek: , 06-42/404-411 /78266 mellék.

3. A szakdolgozat beadási határideje módosul. Az új határidő 2020. május 4. Ezen határidő elmulasztása jogvesztő, további meghosszabbításra nincs lehetőség! A kialakult helyzetre való tekintettel a témavezető tanár engedélyével lehetőség van arra, hogy a szakdolgozat előre meghatározott elvárásaitól eltérjen a hallgató. A szakdolgozatok leadásával kapcsolatban a TADI részletes tájékoztatást küld a Neptun rendszeren keresztül.

4. Az egészségügyi tanár mesterszak tanítási gyakorlatának teljesítésére javaslatot dolgozunk ki a Tanárképzési Központtal együttműködve, melyről a hallgatók tájékoztatást kapnak. Alapelvként fogalmazódott meg, hogy a tanárjelöltek – lehetőség szerint – az intézményvezetővel egyeztetve, a mentortanáron keresztül kapcsolódjanak be a köznevelés digitális átállásába, segítsék az iskolák munkáját.

5. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium valamint az egészségügyi ellátási rendszer több intézménye is azzal a kéréssel fordult a Kar vezetéséhez, hogy az egészségügyi képzésben és a szociális munka szakon tanuló hallgatóink elérhetőségét a szervezeteknek adjuk meg, mert önkéntes munka formájában számítanak az érintettekre. A kéréseknek eleget tettünk, ezért a közeljövőben számíthatnak ilyen típusú megkeresésre.

6. Azok a hallgatók, akik a járványügyi vészhelyzet idején szakmai profiljukhoz illeszkedő önkéntes munkát végeznek, számíthatnak arra, hogy ezt a tevékenységet gyakorlati kurzus teljesítéseként egyéni kérelem alapján elismerjük. Felhívom a figyelmüket, hogy az önkéntes munkavégzést a feladat ellátás megnevezését feltüntető dokumentum benyújtását követően tudjuk elbírálni. 

 

Tisztelt Hallgatók!
A koronavírus járvány miatt rendkívüli oktatási helyzetet élünk meg, amelynek kezelése mindenkitől fegyelmezettséget és együttműködést kíván meg. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem lehet zökkenőmentes az előttünk álló időszak, de az Egészségügyi Kar minden dolgozója ebben a helyzetben is arra törekszik, hogy segítse a hallgatókat. Kérem Önöket, hogy felelős döntéseket hozva-, és felelős magatartást tanúsítva alkalmazkodjanak a helyzethez.

 

Nyíregyháza, 2020. március 18.

Dr. habil Móré Marianna
mb. dékán


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.