Szociális Munka Kutatócsoport

A kutatóközpont a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális Munka Tanszék és Társadalomtudományi Tanszék oktatóiból alakult meg 2014-ben. A kutatóközponthoz csatlakozhat más kari, egyetemi tanszék oktatója, kutatója és külföldi partnerintézmény oktatója, kutatója.
 

A kutatóközpont tevékenységei

  • Szociális munka kutatása a tudományterület, az elmélet és a gyakorlat fejlődése érdekében
  • Interprofesszionális kutatások a szociális munka és más professziók közös kutatása
  • Szociális munka módszertan és kutatásmódszertan fejlesztése
  • Képzés, továbbképzés a módszertani fejlesztések továbbadására
  • Kiadványok, könyvek megjelentetése
  • Pályázatok és projektek megvalósítása
 
A kutatóközpont vezetője tudományos fokozattal rendelkező személy, akinek tudományos eredményei, publikációi igazolják a kutatóközpont vezetői alkalmasságot. A kutatóközpont vezetője az alapító tanszékek egyikéről kerül ki, helyettese a másik alapító tanszék oktatója, kutatója. A kutatóközpont vezetőjének és helyettesének megbízatása 3 évre szól. A vezetőt és a helyettest a dékán bízza meg a feladat ellátásával.
 
A kutatóközpont vezetői feladatait 2014 – 2017 között Dr. habil. Fábián Gergely tanszékvezető főiskolai tanár. Helyettes: Dr. Szoboszlai Katalin tanszékvezető főiskolai docens.
 

Kapcsolat

Frissítés dátuma: 2017.10.23.