Minőségirányítás

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara a hazai egészségügyi felsőoktatás intézményeként magas szintű, korszerű, sokoldalú interdiszciplináris képzéssel, kutatással és fejlesztéssel járul hozzá a munkaerő-piaci igények kielégítéséhez. Ezt a küldetést a kar, az egyetem oktatói, dolgozói és hallgatói közösen, a minőségügy elkötelezettjeként, hazai és nemzetközi partnerekkel együttműködve, a foglalkoztatók igényeit szem előtt tartva teljesítik. A karon 1999-től minőségbiztosítás működik. A kar a képzési és kutatási tevékenységre kiépített European Fundation for Quality Management (EFQM) kiválósági modell szerinti kari minőségügyi rendszerébe 2006-tól folyamatosan integráltuk az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert. A kar EN ISO 9001:2008 szabvány szerint működő minőségirányítási rendszerét külső auditor legutóbb 2013 végén ellenőrizte.

 

A kar, a szervezeti egységek vezetőinek, oktatóinak és dolgozóinak célja, hogy szolgáltatásával a végzett hallgatók és az őket alkalmazó munkahelyek egyaránt elégedettek legyenek.

 

A minőségmenedzsmenttel egyetemi és kari kapcsolatos dokumentumok:

 

A Debreceni Egyetem Minőségbiztosítási oldala

A DE Egészségügyi Kar Bemutatása

DE Egészségügyi Kar Küldetésnyilatkozat

DE Egészségügyi Kar Minőségpolitikai Nyilatkozata

A DE Egészségügyi Kar Szervezeti Felépítése 

A DE Egészségügyi Kar Minőségirányítási rendszere (Organogramja)

Minőségügyi dokumentumok - Csak bejelentkezés után!

link: védett oldalra
 

A kari honlpa átalakítása miatt minden dokumentum a Minőségügyi irodán érhető el. 

 

Elérhetőségek:

 • Dr. Takács Péter
  DE-EK Minőségügyi vezető
  Telefon: (42) 598-224
  4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., A 115
  Email: takacs.peter@foh.unideb.hu
 • Sarkadi Erzsébet Anna
  a Minőségügyi Iroda munkatársa
  Telefon: (42) 598-222
  4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., A 116
  Email: marcsinakne.aniko@foh.unideb.hu