Könyvtár

 

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR TUDOMÁNYOS INFORMATIKAI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS EGYSÉG
 
A Tudományos Informatikai és Adminisztrációs Egységben dolgozó munkatársaink:
 • Kovács Éva (vezető könyvtáros)
 • Pokareczki Ilona (könyvtáros)
 • Menyhárt Mónika (könyvtáros)
Cím: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tudományos Informatikai és Adminisztrációs Egység
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
Telefon: (42) 598-264
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8.00 – 16.00
Vizsgaidőszakban:
Hétfőtől csütörtökig: 8.00 – 16.00
Pénteken: 8.00 – 13.30
 
 
A KÖNYVTÁRRÓL
 
Bemutatkozás
 
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Könyvtára 1990-ben kezdte működését. A könyvtár 2 szintből áll és funkcionálisan több egységre tagolt: szabadpolcos kölcsönzői tér, raktár, ruhatár, könyvtárosi munkaszoba, 76 fős olvasóterem. A könyvtár állományát több mint 22.000 könyv és bekötött folyóirat, valamint 7700 szakdolgozat alkotja. A könyvtár számára megrendelt nyomtatott folyóiratok száma 30, a Debreceni Egyetem által előfizetett adatbázisokon keresztül több ezer, főleg idegen nyelvű folyóirat használatára van lehetőség. A DE-EK Könyvtárának gyűjtőköre az alapszakok szakirodalmi igényének megfelelően van meghatározva. Téma szerint a következő tudományterületek irodalmát gyűjti a könyvtár:
 • orvos- és egészségtudomány
 • pszichológia
 • informatika
 • számítástechnika
 • szociológia
 • szociális ellátás
 • jog
 • szépirodalom
Dokumentumtípus szerint könyvekre, folyóiratokra, szakdolgozatokra, elektronikus adathordozókra terjed ki a gyűjtőkör. Nyelvi megoszlás szerint az állomány magyar, angol, német, latin nyelvű dokumentumokból áll.
 
Könyvtárhasználati szabályzat 
 
Szakdolgozatok jegyzéke - Frissítve 2016. szeptember 14. 
 
Helyi katalógus
 
 
Magyar könyvtárak katalógusai
Adatbázisok