KOMPLEMENTER ÉS ALTERNATÍV MEDICINA KUTATÓCSOPORT (CAM)

KOMPLEMENTER ÉS ALTERNATÍV MEDICINA KUTATÓCSOPORT (CAM)
 
Célja: 
A munkacsoport célja, hogy feltárja a komplementer és alternatív orvoslással kapcsolatos attitűdöt, az alternatív gyógymódokról való tudást és a komplementer medicina alkalmazását. További céljuk, hogy feltárják a hagyományos és az alternatív orvoslás közötti döntés mozgatórugóit, a mögötte (feltehetően) meghúzódó tényezőket. Távolabbi céljuk olyan standardizált mérőeszköz (kérdőív) kidolgozása, mely alkalmas a későbbiek során arra, hogy a mintavételből bejósolható legyen az alternatív vagy a hagyományos orvoslás választásának valószínűsége. Az egészségügyi és orvostanhallgatók körében végzett kutatások elvégzése után céljuk különböző betegcsoportokban is vizsgálatokat kezdeményezni.
Tagjai: 
 • Dr. Sárváry Andrea főiskolai docens a kutatócsoport vezetője (Pszichológiai Tanszék)
 • Dr. Sárváry Attila főiskolai tanár (Ápolástudományi Tanszék)
 • Dr. Hüse Lajos főiskolai docens (Társadalomtudományi Tanszék)
 • Dr. Takács Péter főiskolai docens (Egészségügyi Informatikai tanszék) 
 • Dr. Lipóczki Imre főiskolai docens (Elméleti és Integratív Egészségtudományi Tanszék) 
 • Dr. Ludescher Gabriella főiskolai adjunktus (Társadalomtudományi Tanszék)
 • Fucskó Mónika tanársegéd (Szociális Munka Tanszék)
 • Gebriné Éles Krisztina tanársegéd (Védőnői Módszertani és Népegészségügyi Tanszék)
 • Heinrichné Kőszegi Katalin tanársegéd (Védőnői Módszertani és Népegészségügyi Tanszék)
 • Hajdúné Demcsák Lívia gyakorlati oktató (Ápolástudományi Tanszék)
 • Radó Sándor Istvánné gyakorlati oktató (Ápolástudományi Tanszék)
 
Több…
 
Eddigi eredmények: 
Két éve heti rendszerességgel ülnek össze és végeznek tudományos jellegű munkát a Karon. Ennek első produktuma a Magyar Gerontológia című lapban jelent meg, illetve jelenleg a Kontakt című folyóirathoz van benyújtás alatt egy tanulmányuk. A kutatócsoport tagjai két éve állandó szereplői a Gerontológiai Napok konferenciának is.
 
Jelenleg folyó vizsgálatok:
Feltöltés alatt…
 
Publikációk:
2016-ban:
Andrea Sárváry, Lívia Hajduné Demcsák, Sándorné Radó, Péter Takács, Attila
Sárváry: Student nurses, midwives and health visitors' attitudes, knowledge, and
experience of complementary and alternative medicine in Hungary. European
Journal of Integrative Medicine (IF: 0.840) (közlésre elfogadva)
 
2015-ben:
Sárváry Andrea,  Hajdúné Demcsák Lívia, Radó Sándorné, Sárváry Attila: 
Ápoló hallgatók komplementer medicinával kapcsolatos attitűdje, tudása és 
tapasztalata. Nővér,28 (5) 11-21.
 
Előadások:
 
2015-ben:
Sárváry Attila, Takács Péter, Sárváry Andrea: Egészségügyi és szociális munkás hallgatók attitűdje, tudása és tapasztalata a komplementer medicinával kapcsolatosan. (Népegészségügyi Képző-, és Kutatóhelyek Országos Egyesületének IX. Konferenciája, Pécs)
 
2014-ben:
Sárváry Andrea, Huszti Éva, Hüse Lajos, Takács Péter,  Sárváry Attila, Gebriné Éles Krisztina, Heinrichné Kőszegi, Katalin, Lipóczki Imre, Ludescher Gabriella, Fucskó Mónika, Radó Sándor Istvánné, Hajdúné Demcsák Lívia: A hagyományos és a komplementer medicina közötti választást befolyásoló tényezők feltárása különböző célcsoportokban. (Magyar Tudomány Ünnepe, "Útközben" c. tudományos ülés. Nyíregyháza, Hungary)
Sárváry Andrea, Huszti Éva, Hüse Lajos, Takács Péter: Egészségügyi hallgatók attitűdje a komplementer medicinával kapcsolatosan. (Magyar Tudomány Ünnepe, "Útközben" c. tudományos ülés. Nyíregyháza, Hungary)
Hajduné Demcsák Lívia, Hüse Lajos, Radó Sándorné, Sárváry Andrea, Papp Katalin: A komplementer és alternatív medicinával kapcsolatos attitűd vizsgálat az ápoló hallgatók körében. (Magyar Tudomány Ünnepe, "Útközben" c. tudományos ülés. Nyíregyháza, Hungary)
Gebriné Éles Krisztina, Heinrichné Kőszegi Katalin, Sárváry Andrea,Takács Péter: Szülésznő hallgatók  attitűdje a komplementer medicinával kapcsolatosan. (Magyar Tudomány Ünnepe, "Útközben" c. tudományos ülés. Nyíregyháza, Hungary)
Takács Péter, Huszti Éva, Hüse Lajos, Ludescher Gabriella, Fucskó Mónika, Sárváry Attila, Lipóczki Imre, Sárváry Andrea,: Integration of the Complementary Alternative Medicine to education and health care. (VII. International Symposium. The Present and the future of nursing and midwifery. Nyíregyháza, Hungary)
Radó, S-né., A., Hajduné Demcsák L., Hüse L., Papp K., Sárváry A.,: Ápoló hallgatók attitűdje az arternatív orvoslással kapcsolatosan. (VII. International Symposium. The Present and the future of nursing and midwifery. Nyíregyháza, Hungary)
Gebriné Éles K., Heinrichné, Kőszegi K.,:Szülésznő hallgatók alternatív  medicinával kapcsolatos attitűd vizsgálata (XXI.Országos Szülésznői Konferencia Nyíregyháza