Rangsor - Átsorolások

2017, július 25 - 10:36
Tisztelt Hallgatók!
 
A Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Iroda az összesített korrigált kreditindex alapján elkészítette a 2016-2017-es tanév tanulmányi teljesítménye alapján a hallgatók rangsorát és a szabályzatoknak megfelelően az államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók finanszírozási formák közötti átsorolását. A 2017-2018-as tanévtől költségtérítéses/önköltséges finanszírozott formára történő átsorolással érintett hallgatókat a mellékelt táblázat tartalmazza, a döntésről az érintettek írásban határozatot kapnak. 
 
A döntés ellen az írásbeli értesítés átvételétől számított 15 munkanapon belül a Debreceni Egyetem rektorához címzett, a DE-EK Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Irodához benyújtott, indoklással ellátott jogorvoslati kérelemmel élhetnek.
 
 
 
Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Iroda

Letölthető dokumentumok