Gyakori Kérdések

Ha jól tanulok, milyen juttatásban részesülhetek?

 • Tanulmányi ösztöndíj (előző félévi ösztöndíjátlag alapján kerül megállapításra),
 • Kiemelt tanulmányi ösztöndíj (pályázat alapján, kiemelkedő szakmai, tudományos munkáért adható támogatás),
 • Köztársasági ösztöndíj (a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért járó ösztöndíj).

Mennyi a tanulmányi ösztöndíj összege?
Aki a szabályzat szerint ösztöndíjra jogosult, azok az alábbi összegeket kaphatják:

 • 28 000 Ft/hó
 • 20 000 Ft/hó
 • 14 000 Ft/hó
 • 10 000 Ft/hó

Milyen szociális alapon nyújtott támogatást kaphatok?

 • Rendszeres, vagy egyszeri szociális ösztöndíj, melyek kérelem alapján adható juttatások.
 • Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülhetnek a fogyatékossággal élő, halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, nagycsaládos, családfenntartó, árva, félárva hallgatók,
 • Egyszeri szociális ösztöndíj házasságkötés, saját gyermek születése, szülő elhunyta, vagy más rendkívüli méltányosságot érdemlő esetekben – pályázat alapján – adható támogatás.
 • „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj, melyet a települési önkormányzatok ítélnek meg a településükön állandó lakóhellyel rendelkező, rászoruló hallgatók számára és az állam a megítélt támogatás összegét – max. havi 5.000,- Ft összegig – megduplázza.

Mennyi a rendszeres szociális ösztöndíj összege?
A 2014-2015-ös tanévben 7000-23800,-Ft/hó, a szabályzatban meghatározott pontrendszer alapján.
 
Mennyi az egyszeri szociális ösztöndíj összege?

 • Egyszeri szociális ösztöndíjat a hallgató az alábbi esetekben kaphat:
 • ha a hallgató az igénylést megelőző fél évben házasságot kötött,
 • ha a hallgatónak az igénylést megelőző fél évben gyermeke született,
 • ha a hallgató eltartója, eltartott testvére az igénylést megelőző fél évben elhalálozott,
 • 50 000,-Ft,
 • egyéb, a hallgató szociális helyzetének váratlan romlásával járó, különös méltányosságot igénylő, rendkívül indokolt esetben alacsonyabb összeg is adható.

Kik jogosultak tanulmányi ösztöndíjra?
A felvétel utáni első félévben nincs tanulmányi ösztöndíj, a második félévtől az azonos szakos hallgatók közül legfeljebb a hallgatók 35 %-a kaphat, ha a megelőző félévben legalább 20 kreditnyi tantárgyat teljesített.

Kik jogosultak szociális ösztöndíjra?
Azok, akik a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott pontrendszer alapján a szociális ösztöndíj megítélésekor figyelembe veszik a hallgatóval együttlakók számát és jövedelmi helyzetét, a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét, a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapotát a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára, az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.

Ha külföldön szeretnék egy szemesztert tanulni vagy gyakorlatot tölteni van-e erre lehetőségem?
Igen van. Az ERASMUS program keretében egy szemesztert vagy legalább 3 hónapos gyakorlatot lehet külföldön tölteni azokban az intézményekben, amelyekkel a karnak szerződése van. A Campus Hungary program rövidebb tanulmányutakat és konferenciákon való részvételt is támogat.

Kapok-e ösztöndíjat, ha külföldre megyek tanulni?
Az Erasmus program keretében a hallgatók a külföldön tartózkodás idejére ösztöndíjat kapnak, melynek összege kb. 300 Euro/hó. A Campus Hungary program keretében is ösztöndíjat kapnak a hallgatók, melynek összege függ a kint tartózkodás idejétől és a célországtól.
 
Támogatják a kiemelkedő teljesítményeket?

 • Igen, az alábbi ösztöndíjakkal:

  • Kiemelt művészeti ösztöndíj (ugyancsak a rektor által kiírt pályázat alapján a kiemelkedő művészeti teljesítményt nyújtó hallgatók által elnyerhető támogatás),
  • Tehetséggondozási ösztöndíj (a kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenységet nyújtó hallgatók kerülhetnek a programba, a programtanács döntése alapján ösztöndíjban is részesülnek),
  • Kiemelt sport ösztöndíj (a rektor által kiírt pályázat alapján, a nemzetközi, országos és regionális szinten kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó hallgatóknak adható ösztöndíj),

Van-e kollégium, mennyi a térítési díj?
Az Egészségügyi Kar saját, 288 férőhelyes kollégiummal is rendelkezik, ahol 3-4 ágyas szobákban nyerhetnek elhelyezést hallgatóink. A térítési díj 2014-ben 12.000,- Ft/hó, a szobák internet-kapcsolattal is rendelkeznek. A nyíregyházi kollégium címe: Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 58-60. (ahonnan busszal és gyalog is kb. 20-25 perc a főiskola). A főiskola területén – elsősorban a levelezős hallgatók számára – a „Diákszálló”-n tudunk elhelyezést biztosítani. (http://www.de-efk.hu/diakszallo)

Hol ebédelhetek?
A főiskola területén étterem és pizzázó is működik. Az étterem naponta változatos meleg étellel várja a hallgatókat, dolgozókat egyaránt.

Lelki tanácsadásra van szükségem…
A kar igyekszik támogatást nyújtani hallgatóinak az életvezetési, konfliktuskezelési, tanulási nehézségi, önértékelési, kapcsolatteremtési és a mindennapi életben jelentkező problémák megoldásához. E célt szolgálja a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ (http://www.lelkiero.unideb.hu/), ahol tapasztalt szakemberek várják tanácsaikkal, szolgáltatásokkal és színes programokkal is az érdeklődőket. 2014 októberétől kezdte meg működését a Diáktanácsadó és Karrier Iroda, ahová bátran fordulhatnak hallgatóink tanácsért, kérhetnek segítséget tanulmányaikkal, lehetőségeikkel kapcsolatban.
 
Kell-e felvételi vizsgát tenni?

Az alapszakokra jelentkezőknek nincs felvételi vizsga, a mesterképzésre jelentkezők szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt.
 
Mikor vannak a levelező tagozatosok konzultációi?
Alapképzésben a konzultációkra - szaktól függően - általában havonta egy alkalommal, hétfőtől péntekig vagy szerdától szombatig kerül sor.
 
Milyen ponthatárok voltak az elmúlt évben?
A ponthatárokat megtalálja a http://www.felvi.hu/bin/content/vonal12a/html/szer/szer_237.html oldalon.
 
Kell-e emelt szintű érettségi vizsgát tenni?

Az Egészségügyi Kar képzései közül a szociális munka alapképzésre kell az érettségi követelmények között felsorolt tantárgyak közül, egy tantárgyból emelt szintű érettségit tenni.

2005 előtt érettségiztem, milyen szabályok vonatkoznak rám?
Akik a kétszintű érettségi bevezetése előtt fejezték be középiskolai tanulmányaikat, azaz 2005 előtt szereztek érettségi bizonyítványt, nem kell feltétlenül újra érettségizniük. Korábbi eredményeik nem évülnek el, időkorlát nélkül felhasználhatják továbbtanulásuk során a felvételi eljárásban. A 2005 előtt szerzett érettségi eredmények automatikusan (tehát külön elismertetés nélkül) középszintű érettséginek minősülnek és az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítményeknek feleltethetők meg:

 • a) jeles (5) középszint, 100%,
 • b) jó (4) középszint, 79%,
 • c) közepes (3) középszint, 59%,
 • d) elégséges (2) középszint, 39%.

Mesterképzésre jelentkezem, milyen tantárgyból kell felvételit tennem?
A mesterképzésre jelentkezők nem tantárgyból felvételiznek, hanem szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt. A felvételi elbeszélgetésre történő felkészüléshez megadott szakirodalom:

 • Ápolás mesterképzési szak

  • Barbara Fuszard: Innovatív tanítási módszerek az ápolásban. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 1997.
  • Dr. Boncz Imre – Dr. Buda József: Kutatásmódszertan és egészségügyi statisztikai alapismeretek. PTE, 1999.
  • Bessie L. Marquis, Carol J. Huston: Vezetői szerepek és menedzsment az ápolásban – elmélet és alkalmazás. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 1999.
 • Egészségügyi szociális munka mesterképzési szak
  • Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 2000.
  • Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához (szerk. Somorjai Ildikó). Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 2001.
 • Szociális munka és szociális gazdaság mesterképzési szak

Mi az a felsőoktatási szakképzés?
A felsőoktatás rendszerébe illeszkedő rövid, 2 éves, gyakorlatorientált, ugyanakkor elméleti tudást is nyújtó oktatási forma. A képzés állami ösztöndíjjal is elvégezhető.

Kell-e emelt szintű érettségi a felsőoktatási szakképzésre?
Nem, a képzésre középszintű érettségivel bárki jelentkezhet.

Ha elvégzem a felsőoktatási szakképzést jelentkezhetem-e alapképzésre?
A Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szociális munkás asszisztensként végzett hallgatók a felsőoktatásban szociális munka, szociálpedagógia alapszakon, felsőfokú ifjúságsegítő asszisztensként végzett hallgatók óvodapedagógus, tanító, andragógia, pedagógia alapszakon tanulhatnak tovább.

Ha alapképzésen tanulok tovább beszámítják-e a felsőoktatási szakképzésben szerzett krediteket és mennyit?
Igen, a felsőoktatási szakképzésben végzett hallgatók továbbtanulás esetén a megszerzett a kreditek 75%-át (90 kredit) elismert kreditként (tudásként) hozzák magukkal a felsőoktatás alapképzési szakjaira (BA képzés).

Önköltséges képzésre vettek fel. Átkerülhetek-e állami ösztöndíjas helyre?
Igen, évente, a tanulmányi eredmény alapján készült rangsort figyelembe véve, a megüresedett állami ösztöndíjas helyekre a legjobb eredmény elérőket soroljuk át.

Tanulhatok-e egyszerre két szakon?
Igen. A rendelkezésre álló támogatott félévek száma 12. Mindkét képzésre sikeres felvételi eljárás alapján kell bejutni (a két képzésre legalább egy év eltéréssel nyer felvételt). Azokban a félévekben, amikor mindkét képzésen aktív jogviszonya van, a támogatott félévek száma kettővel csökken.

Frissítés dátuma: 2019.01.09.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.