DETEP

Tisztelt Hallgató!
 
A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programját (röviden DETEP) szeretnénk bemutatni.
A program célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakoztatását. A tehetséggondozás elsősorban a tanszékeken, illetve intézetekben történik, alapját a témavezető oktatók irányításával végzett hallgatói kutatómunka jelenti.
 Mit nyújt a program?
  • Kutatómunka szakképzett témavezető segítségével.
  • Teljesítmény után járó ösztöndíj tagozatos hallgatóknak
  • Végzéskor diplomamelléklet a programban való részvételről, az elért eredmények felsorolásával. A diplomamelléklet előnyt jelenthet az MA és PhD képzésre való jelentkezéskor.
  • A Tehetségprogramban részt vevő hallgató számára intézeti/tanszéki kutatóhelye – lehetőségei szerint – biztosítja az alábbi juttatásokat: fénymásolási hozzájárulás, konferenciák/művészeti és szakmai versenyek részvételi díja, utazás és szállásdíj, terepmunka költségei, könyvtári szolgáltatások (díjmentes beiratkozás, köteles példányok kölcsönzése), kutató utak támogatása.
  • Plusz tárgyak/kurzusok felvételének lehetősége
  • A teljesítménykreditet szerzett hallgató ajánlást, igazolást kaphat a kari koordinátortól illetve a DETEP irodától a következő pályázatokhoz: kiemelt és köztársasági ösztöndíj, alapítványi pályázatok, hazai és külföldi konferenciák, tanulmányutak, külföldi részképzés, nyári ösztöndíjak.
További információk:
 
Mándy Zsuzsa
tehetség koordinátor
 
Tudományos Igazgatóság (212. szoba)
Tel: 512-900/62280-as mellék
Honlap: detep.unideb.hu
 
Kari DETEP koordinátor:  Dr. Kiss János tszv. főiskolai tanár (kiss.janos@foh.unideb.hu
 
Neptun – adminisztrátor: Sasovitsné Hricsovinyi Gabriella sasovits.gabi@foh.unideb.hu
 
A kari  DETEP  Bizottság tagjai: 
Elnök:
Társelnök:
Tagok:
Hallgatói képviselő: Szuromi Zsófia (f.zs622@gmail.com)