Dékáni Hivatal

Máthé Katalin 

Dékáni Hivatal vezető

Elérhetőségek: 
„D” épület, I. emelet
tel: 42-598-223
e-mail: mathe.katalin@foh.unideb.hu

 

Feladatköre:

A Dékáni Hivatal vezetője a Kar igazgatási, szervezési és ellenőrzési feladatai ellátásában segíti a Dékánt.

A Dékáni Hivatalt a Dékánnak közvetlenül alárendelt Dékáni Hivatal vezetője vezeti, aki a szakmai és hivatali felügyeletet érintő kérdésekben együttműködik a Debreceni Egyetem főtitkárával.

A vezetőt - a Kari Tanács véleményének kikérése után - a Dékán bízza meg a feladat ellátásával.

A vezető feladatkörébe tartozik a Kar igazgatási, adminisztratív tevékenységének koordinálása és irányítása, az intézményi Irattározási Szabályzat és Rend kialakítása. Közvetlenül irányítja a Dékáni Hivatal ügyviteli tevékenységét, gondoskodik az irattározási rend intézményi betartatásáról.

Igazgatási és adminisztratív ügyekben segíti a Dékán, a dékánhelyettes(ek) munkáját, megszervezi az egyes - konkrét - döntések végrehajtását. Ellátja a Kari Tanács titkári feladatait. Gondoskodik a Kari Tanács üléseinek, valamint egyéb ülések technikai és adminisztratív lebonyolításáról, továbbá a Kari Tanács által alkotott határozatok, állásfoglalások minél szélesebb körű megismertetéséről. A Dékáni Hivatal vezetőjének feladata a Kari Tanács Határozatainak a Kar honlapján történő megjelentetése és végrehajtásának folyamatos nyomon követése.

 


Móricz Jánosné
adminisztrátor

Elérhetőségek:
"D” épület, I. emelet
tel: 42-598-235
e-mail: moriczne.kata@foh.unideb.hu

 

Kovács Györgyné
adminisztrátor

Elérhetőségek:
„D” épület, I. emelet
tel: 42-598-209
e-mail: kovacsne.ilike@foh.unideb.hu

 

Személy- munkaügy

 

Páll Andrea
ügyvivő szakértő

Elérhetőségek:
 „D” épület, földszint
tel: 42-598-240
e-mail: pall.andrea@foh.unideb.hu

 

Benke Józsefné
ügyintéző

Elérhetőségek:
„D” épület, földszint
tel: 42-523-010
e-mail: benkene.ildiko@foh.unideb.hu

 

Varga Ibolya
ügyintéző

Elérhetőségek:
„D” épület, földszint
tel: 42-598-240
e-mail: varga.ibolya@foh.unideb.hu