Bordás István Egészségügyi Informatikai Kutatócsoport

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Egészségügyi Informatikai Tanszék
Bordás István Egészségügyi Informatikai Kutatócsoport
Bordás István (1946–2007) a magyarországi egészségügyi informatika egyik úttörője. Az Egészségügyi Karon emlékét a központi számítógépterem neve és annak falán elhelyezett emléktábla őrzi.
 
Célja:
Az orvos-egészségügyi informatika az informatikai eszköztár szinte valamennyi elemét használja. A Bordás István kutatócsoport a következő két elemre koncentrál: 
Adatelemzési–adatfeldolgozási kutatási irány: A gyógyításhoz, illetve a kutatáshoz rendelkezésre álló adatokat mindenekelőtt elemezni, feldolgozni kell. Átfogóbb kutatási területek:
 • Hagyományos statisztikai eszközök alkalmazása az Egészségügyi Kar alkalmazott kutatásaihoz kapcsolódva, különös tekintettel az ápolói, szociális munkás és védőnői témakörökre, valamint laboratóriumi adatok kiértékelésére. 
 • Az orvos-egészségügyi adatok bizonytalanságát leíró új eszközök kutatása, alkalmazása. Idetartozik elsősorban a közelítő halmazelmélet (rough set theory), amelyet Zdisław Pawlak lengyel matematikus, az egészségügyi informatika egyik első művelője alkotott meg az 1980-as évek elején.
 • Membrán számítások (membrane computing vagy P-systems): az élő sejtek működését modellező újelvű, elosztott és maximálisan párhuzamos számítási modell, amellyel többek között az élő szervezetek működése, illetve élő szervezetekből álló rendszerek viselkedése modellezhető, tanulmányozható.
Adatvédelmi–információbiztonsági kutatási irány: A rendelkezésre álló adatokat védeni kell illetéktelen hozzáféréstől, illetéktelen megváltoztatástól, sérüléstől stb., úgy azonban, hogy a gyógyító munkát ne hátráltassa. Átfogóbb kutatási területek:
 • Hagyományos kriptográfiai eszközök alkalmazási lehetőségei.
 • Egy újelvű nyilvános kulcsú kriptorendszer, az identitáson alapuló kriptográfia (IBC – Identity Based Cryptography) tanulmányozása, alkalmazási lehetőségeinek kidolgozása.
 • Orvosi protokollok informatikai támogatása.
 • A privacy védelme.
 • A XXI. század adatvédelmi kihívásai.
 • A telemedicina információbiztonsági kérdései.
Vezetője:
 • Dr. Csajbók Zoltán Ernő PhD főiskolai docens (Egészségügyi Informatikai Tanszék)
Tagjai:
 • Dr. Ködmön József PhD főiskolai docens (Egészségügyi Informatikai Tanszék)
 • Dr. Takács Péter PhD főiskolai docens (Egészségügyi Informatikai Tanszék)
Jelenleg folyó vizsgálatok:
 • A kriptográfia és a közelítő halmazelmélet egészségügyi alkalmazásai. 
 • Membrán számításokat támogató szoftverek fejlesztése C++ és R nyelven.