Ápolás és Betegellátás Alapszak Szaki infrastruktúra

A kurzusok oktatásához szükséges infrastrukturális (technikai, laborok, eszközök, gyakorló iskolai helyek, egyéb) ellátottság.
 
 
 
Az infrastruktúra elemei közül (a hallgatói létszám emelkedéséhez mérten) jól ellátott az intézmény oktatási helyiségekkel, gyakorló helyekkel (a gyakorló helyek közül a klinikai oktatási egységek akkreditáltak. Eszközállományunkat elegendőnek tartjuk, a könyvtári szolgáltatás a könyvállomány szempontjából fejlesztésre szorul, valamint a számítógépparkunk folyamatos fejlesztést igényel.Tantermek, előadótermek, laboratóriumok és eszközellátottságuk, műhelyek, gyakorlóhelyek Az Ápoló szak hallgatóinak felkészülését a főiskolai „A” és „B” előadótermek segítik, ahol az elméleti előadások, gyakorlati órák folynak. A tantermek oktatástechnikailag (tévé, video, vetítővászon, írásvetítő) megfelelően felszereltek, a hallgatók kényelmét maximálisan kielégíti. Levelező tagozatos hallgatóink a magas évfolyam létszám miatt az elmúlt 3 évben az intézményen kívüli bérelt előadó teremben kerültek elhelyezésre. A terem oktatástechnikai felszereltségét a kar biztosít otta, a hely komfort fokozata megfelelő volt. A hallgatók intézményen belüli gyakorlatainak megvalósítását az alábbi laboratóriumok, szaktantermek segítik. 
 
Mikrobiológiai laboratórium: 22 férőhelyes, öltözővel, előkészítő szobával, dolgozószobával és raktárhelyiséggel ellátott. A laboratórium rendelkezik 2 db termosztárral, 1db analóg videokamerával és monitorral ellátott mikroszkóppal, autoklávval, centrifugával, mérleggel, vízfürdővel, pH-mérővel, rázókészülékkel és steril fülkével, illetve más kisebb értékű munkához szükséges eszközzel. 
 
Morfológiai laboratórium: 30 db mikroszkóp segíti a szövettani gyakorlatok levezetését, különböző anatómiai bemutató eszközök és részletes anatómiai modellek teszik lehetővé a színvonalas anatómiai gyakorlatok megtartását. Megtalálható még a laboratóriumban 2 db nagyképernyős tévé készülék, video, és mikroszkóp color videokamera. 
 
Ápolástani szaktanterem: a szaktanterem kialakításakor fő szempont volt, hogy a tantermi körülmények hasonlítsanak az ápoló munkaterületeihez (pl.: vizsgálóhelyiség, beteg kórterem, nővér dolgozó) és biztosítsák a hallgatók számára optimális körülményeket. A tanterem berendezése (bútorzat) és eszközökkel történő felszerelése során, figyelembe vettünk minden olyan törvényi előírást, amelyek az ápolók munkáját, eszközhasználatát szabályozzák, ezáltal a hallgatóknak lehetőségük van elsajátítani azon eszközök használatát, amelyekkel későbbi munkájuk során találkoznak (pl.: Doppler készülék, vérnyomásmérő, vércukormérő, vizeletvizsgálathoz szükséges eszközök, mindennapos betegellátás eszközei, diagnosztikus eljáráshoz szükséges eszközök stb.). Biztosítjuk a különböző nyomtatványok megismerését, kitöltésének gyakorlását, lehetőség van oktatófilmek megtekintésére. Az elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását segítik különböző szimulátorok, mint például a katéterezési szimulátor, vérvételi szimulátor, emlő- és here önvizsgálat elsajátítását segítő eszközök stb.
 
Csecsemő gondozási szaktanterem: vizesblokkal ellátott, a gyakorlati képzésre alkalmas eszközökkel és bútorokkal rendelkező helyiség. Fő bútorait az otthoni gyermekszoba alapberendezését adó pólyázók, kiságyak, tároló szekrények, fürdetési eszközök, mérlegasztalok és mérlegek adják. A ápolóhallgató az egészséges csecsemő gondozási szaktantermében megtanulja az újszülött fogadásának és elhelyezésének legideálisabb lehetőségeit, az alapvető gondozási műveleteket (fürdetés, pelenkázás, öltöztetés, a csecsemő fogása, tartása, testméretek ellenőrzése, stb.), valamint a szoptatást. A gyakorlati tevékenységet készség szintjén elsajátítsa. A hallgatók megismerik, megtanulják a korszerű gondozási eszközöket, felszereléseket, azok helyes használatát, a higiénés követelményeket és alkalmazzák a gondozáshoz kapcsolódó nevelési feladatokat.
 
Szülésznői szaktanterem:  A „B” épületben kialakított szülésznői szaktanterem segíti a szülésznőhallgatók szülészeti, nőgyógyászati és ápolástani tantárgy gyakorlati oktatását. A szaktanterem kialakításával és folyamatos fejlesztésével lehetőség van az alapápolási feladatok gyakorlására és a speciális szakápolás feladatok elsajátítására.  A tanterem berendezése (nőgyógyászati vizsgáló asztal) szülészeti-, hüvelyvizsgáló modell, és eszközökkel, műszerekkel történő felszerelése biztosítja a hallgatók számára azokat a körülményeket, amelyekkel kórházi gyakorlatuk során találkozhatnak. A hallgatóknak lehetőségük van elsajátítani azon eszközök használatát is, amelyekkel későbbi munkájuk során találkoznak (pl.: vérvételi eszközök, szülészeti műszerek, Doppler készülék, vérnyomásmérő, vércukormérő stb.).
 
 
 
Mentőtiszt szaktanterem
  
Az 1998-ban indított nappali mentőtiszt képzésünk gyakorlati oktatása szükségessé tette jól felszerelt gyakorlótermek kialakítását. 
Az országban először a karon „osztrák minta” alapján létrehoztunk egy rohamkocsi makettet. Ez a makett méreteiben, felszereltségében pontosan megegyezik a vonatkozó szabványban előírt OMSZ által használt gépkocsival és eszközökkel. Ennek figyelembe vételével az általunk kialakított rohamkocsi makett az alábbi felszereléseket tartalmazza: megfelelő méretű hordágy, gyógyszerek, eszközök elhelyezésére szolgáló szekrények, tárolók, a betegek (sérültek) kimentésére szolgáló lapáthordágy, gerinclap (Spine Board), vákuummatrac, nyaki gerinc rögzítő eszközök (Stifneck), Cramer sínek, pneumatikus sínek, vérzések, sebzések ellátásához különböző méretű steril és nem steril kötszerek, a légút biztosítás, felszabadítás eszközei ( garattubusok, laryngeális maszkok, intubációs laryngeális maszkok, kombitubusok, motoros szívó, laryngoscop, endotracheális tubusok), lélegeztetés eszközei (felnőtt és gyermek öntelődő ballonok maszkkal, lélegeztető gép, oxyigén reduktor), a pontos gyógyszeradagoláshoz szükséges infúziós pumpa, EKG-defibrillátor egység, külső pacemaker, félautomata defibrillátor (AED).
Rendelkezésre állnak a vénás és intraosseális út biztosításának eszközei (tűk, fecskendők, vénás kanülök, centrális vénás szettek, io. fúrók ).
 
Elhelyezésre kerültek a sürgősségi belgyógyászati, baleseti kórképekben és az újraélesztésben alkalmazott az Országos Mentőszolgálatnál rendszeresített gyógyszerek, a légmell ellátásához szükséges szett (Pleurocath), az általános betegvizsgálat eszközei (sztetoszkóp, vérnyomásmérő, lázmérő, reflexkalapács, pupillalámpa stb.).
 
A szülésvezetéshez, valamint az újszülött és a mérgezett betegek ellátásához (gyomormosó felszerelés, gyógyszerek) szükséges eszközök is rendelkezésre állnak.
Ezen gyakorlótermünkben működtetünk egy számítógéppel vezérelt úgynevezett Megacode imitációs babát. A hozzátartozó hardver és szoftverek segítségével gyakorlatilag bármilyen rosszullétet, EKG elváltozást imitálni lehet. Ezek ellátása, beleértve bizonyos invazív beavatkozásokat is, modellezhetők a fent felsorolt eszközök segítségével, az ellátás hatékonyságát számítógéppel nyomon követhetjük és ellenőrizhetjük.
 
A másik gyakorlótermünkben egyes részfeladatok begyakorlására, a rendszeresített mentéstechnikai eszközök megismerésére, használatára nyílik lehetőség:
- intubáció (eszközzel történő légútbiztosítás), különböző kötözési technikák elsajátítása, újraélesztés gyakorlása, egyéb sérülések felismerése, megfelelő szintű ellátása, infúzió bekötése, különböző immobilizációs technikák elsajátítása, stb.
 
 
 
Számítástechnikai, oktatástechnikai és könyvtár ellátottság, stb.
 
 
Számítástechnika: 
 
Hálózati felszereltség: A főiskola optikai kábellel csatlakozik a Nyíregyházi Főiskolához, melyen keresztül az országos gerinchálózatra kapcsolódik. Ilyen módon biztosított az intézmény számára a gigabites adatátviteli sebesség. A főiskola rendelkezik 6db szerverrel, melyek a következő funkciókat látják el: Mail-szerver – A főiskola levelezési szervere, melynek használatára mind az oktatók, mind a hallgatók jogosultak.Web-szerver – Az oktatási intézmény webes elérését teszi lehetővé, valamint ezen a gépen üzemel a főiskola DNS szervere is.Log-szerver – A nagyobb biztonság érdekében a különböző szerverek által készített log-fájlok tárolása ezen, a külön erre a célra létrehozott szerveren történik Tűzfal – Vírustámadások és hálózati betörések ellen nyújt védelmet, valamint lehetővé teszi az internet-hozzáférés korlátozását az intézményen belül. Ez a biztonság és a teljesítmény növelése miatt fontos.Belső Windows szerver - Ez funkcionál domain-szerverként. Ez a szerver felügyeli a hallgatói gépek használatának jogosultságát.Belső Linux szerver - Oktatási célokat szolgál szintén, amely szintén tartománykezelőként funkcionál.A hálózat megfelelő üzemeltetése érdekében az intézmény rendelkezésére áll még 9 db Cisco switch, 2 db hub és egy Cisco pix - fizikai tűzfal is. 
 
Oktatási célú felszereltség: A főiskola 5 db hallgatói gépteremmel rendelkezik. Ebből 3db 20 fős gépterem, a másik kettőt pedig 13 db gép alkotja. Mindegyik gépteremben található 1 db lézernyomtató, illetve 2 gépteremben szkenner is. A géptermekben oktatás zajlik, minden szak informatikához kapcsolódó óráját az igényeknek megfelelő géptermek valamelyikében tartják. Lehetőség van a hallgatók számára, hogy használják a géptermeket, és egyénileg gyakoroljanak bennük. A gépterem használatához érvényes felhasználói névre és jelszóra van szükség.A szak valamennyi oktatója rendelkezik az irodájában saját számítógéppel, illetve irodánként egy nyomtatóval, esetenként szkennerrel is.Szakonként különböző számú hordozható számítógép áll az oktatók rendelkezésére az általuk tartott előadások magasabb színvonalon történő megtartásának érdekében. 
 
Általános célú felszereltség: A főiskola könyvtárának olvasótermében elhelyezésre került 4 db számítógép, amelyek a hallgatók rendelkezésére állnak a könyvtár nyitvatartási ideje alatt. A leggyakoribb tevékenységek, melyekre a hallgatók ezeket a gépeket használják, a szakdolgozatírás, házi dolgozatok elkészítése, prezentációk készítése, illetve anyaggyűjtés az internetről a fent említett feladatok valamelyikéhez.Az intézményben működik egy úgynevezett Neptun-terem, amelyben a hallgatók a Neptun tanulmányi rendszerhez kapcsolódó feladataikat végezhetik el. 
 
Oktatástechnika:A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara, Oktatás Fejlesztési Csoportja 2003 óta létezik az A épület 114 –es irodájában (132-es mellék). A megnövekedő hallgatói létszám és az új technológiai elvárások miatt hozta létre a Kar a csoportot. Az igények kielégítésére a csoport humánerőforrása 2 fő, végzettségük: informatikus, technikus. Mind a két fő rendelkezik alapfokú videofilm készítő, szerkesztői ismeretekkel. Az irodában található egy „néma” szoba, ami tiszta hangfelvételek, szakkommentátori, oktatófilmek készítésére alkalmas. A jelenlegi technológia az irodában nagy teljesítményű számítógép (p4 3000 Mhz, 1 Gb RAM) + egy canopus DVstrom2pro márkájú digitalizáló kártyával van kibővítve, ami különböző filmhordozókat képes digitalizálni DVD, SVCD, VCD formátumba. A filmek konvertálása, editálása, vágása az Adobe Premier 6.5 szoftverrel történik. A filmek készítésére SONY profi DXF-801CE DV és egy fél profi DSR-PD170P mini DV kameránk gondoskodik. Továbbá az oktatási segédanyagok, filmekhez szükséges digitális fényképek létrehozásáról egy SONY DSC-F828 profi fényképező gondoskodik. Az oktatási segédanyagok bemutatáshoz szükséges technikai hátteret tudjuk biztosítani, mint például diavetítők, írásvetítők, videofilm, notebook-os vetítés, terem hangosítás… Az oktatási segédanyagok elkészítésében és sokszorosításában mind technikai, mind szakmai segítséget nyújtunk. Színes papíralapú oktatási anyagok nyomtatása Xerox DCCS 50-es fénymásolóval valósul meg. A csoport technikai háttere képes még DVD, CD, VHS, Audio kazetták sokszorosítására is. A főiskola minden termében található írásvetítő, vászon, televízió.