Alkalmazott szociális gerontológia GYIK

Mi a szakirányú továbbképzési szak?
 
A szakirányú továbbképzési szakok felsõoktatási intézmények által indítható önálló regisztrációs számmal rendelkezõ államilag elismert képzések, amelyek egy alapdiplomára épülnek. A szakképzettség szintje azonban nem haladhatja meg az alapdiploma szintjét. 
A szociálgerontológus képzés fõiskolai szintû, illetve azzal egyenértékû bachelor (BsC; BA) végzettséggel rendelkezõ szakembereket képez és ad számukra használható szakmai ismereteket az idõsgondozás területén.
 
Kell – e fizetni a képzésért?
 
Igen. A képzés csak költségtérítéses formában indítható hazánkban. A költségtérítés mértéke egy félévben 70.000 Ft.
 
Milyen hosszú a képzés?
 
A képzés két féléves, kreditrendszerû oktatási formában zajlik. A képzés végén a hallgatók szakdolgozatot írnak és záróvizsgát tesznek.
 
Milyen alapdiplomával lehet jelentkezni?
 
  • Akik általános szociális munkás, szociális szervezõ és szociálpedagógus fõiskolai szintû szakokon szereztek szakképzettséget
    Szociális munka és szociálpedagógia alapképzési szakon szertett szakképzettséggel rendelkezõk
  • Akik orvos – és egészségtudományi képzési területen: diplomás ápoló, védõnõ, gyógytornász fõiskolai szintû szakokon szereztek szakképzettséget
  • Ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló és gyógytornász szakirányán, egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védõnõ szakirányán szerzett szakképzettséggel rendelkezõk
  • Pedagógus képzési területen alapképzésben (korábban fõiskolai szintû képzésben) végzettek
  • Hitéleti képzési területen alapképzésben (korábban fõiskolai szintû képzésben) végzettek szintén jelentkezhetnek.
 
Kell – e szakmai gyakorlat, tapasztalat?
 
A felvétel feltétele egy év idõsekkel kapcsolatos szociális, vagy egészségügyi ellátásában szerzett igazolt szakmai gyakorlat. Szakmai gyakorlatnak tekinthetõ az is, ha valaki saját idõskorú hozzátartozóját gondozta/gondozza.
 
Kozultációs rend?
 
A képzés részidõs (levelezõ) formában indul. Egy félévben ez négy konzultációs héten való megjelenést jelent a hallgatónak, mely magában foglalja a szervezett szakmai gyakorlatot is.
 
Milyen kurzusok lesznek?
 
A kurzusok gyakorlatias szemléletben kerülnek oktatásra a képzés eredeti céljával összhangban. Kurzusok listájának megtekintéséhez: link - katt
 
Kapok – e diákigazolványt?
 
Igen. A levelezõ képzésben résztvevõ hallgatóknak járó igazolványt kap a szociálgerontológus hallgató.
 
Kell - e nyelvvizsga a megszerezhető oklevélhez?
 
- Nem kell.
 
Hogyan tudom az előírt egy éves idősekkel kapcsolatos szakmai tapasztalatot igazolni?
 
- Munkáltatói igazolással (egészségügy, felnőttoktatás, civil szféra, szociális szolgáltatások, stb.), vagy nyilatkozattal, melyben arról nyilatkozik, hogy saját csakládtagja, vagy más időskorú segítésében, gondozásában szerzett tapasztalatot.