Acta Medicinae et Sociologica

Kiadói nyilatkozat
 
Az Acta Medicinae et Sociologica (AMS) a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara által gondozott folyóirat, amely a Kar profiljához köthető egészségtudományi és társadalomtudományi témájú, valamint az ezekhez kapcsolható esetekben a társtudományok (pszichológia, szociálpolitika, jogtudomány, közgazdaságtudomány stb.) által elfogadott témákban, a tudományos kritériumoknak megfelelő, máshol még nem közölt tanulmányokat közöl magyar és angol nyelven. 
 
A folyóirat e-mail címe: acta.m.s@foh.unideb.hu
 
A megjelenési ráta 2012-2016 között 4 szám/év, 2017-től 2 szám/év. A folyóirat elsődlegesen papírformátumban jelenik meg, elektronikus elérhetőségéről és az elektronikus verzió DOI számmal való ellátásáról a szerkesztőség gondoskodik, ennek elsődleges formája az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívumában (OSZK EPA) való elhelyezés (http://epa.oszk.hu/02500/02535#).
 
A folyóirat Open Acces Gold típusú, ennek megfelelő creative commons politikájából következően:
 • A szerzők
  • semmilyen jogcím alatt nem fizetnek és nem kapnak díjat a tanulmányok megjelentetésért, 
  • a megjelent tanulmány elektronikus változatát szabadon
   • letölthetik, 
   • nyomtathatják, 
   • változtatás nélkül további elektronikus felületeken nyilvánossá tehetik.
 • Az olvasók a tanulmányok elektronikus változatát szabadon
  • letölthetik, 
  • nyomtathatják.
 • A tanulmányok részbeni vagy teljes felhasználásakor a tudományterületnek megfelelő hivatkozás minden felhasználónak meg kell tennie. 
A szerzők archiválásra vonatkozó jogának tekintetében a kiadói nyilatkozat itt olvasható.
A publikálás erkölcsi és etikai alapelveiről szóló kiadói nyilatkozat itt olvasható.
A tanulmányok formai követelményei itt olvashatók.
 
 
Az Acta Medicinae et Sociologica lektorált folyóirat. A szerkesztőségbe beérkezett – formailag megfelelő – kéziratokat a szerkesztőség előzetes szűrése után két független külső szakmai bírálónak küldjük ki. A bírálók a szerzők nevének feltüntetése nélkül kapják meg a kéziratokat. A közlés feltétele a két bíráló támogató véleménye, melyet az AMS által rendelkezésükre bocsátott szempontrendszer alapján kell megfogalmazniuk. A lektori vélemény szövegét, a lektor megnevezése nélkül a szerzők a bírálati szempontokkal együtt megkapják, illetve a bírálók által javítandónak értékelt kéziratokat átdolgozásra visszajuttatjuk a szerzőkhöz. A két bíráló egybehangzó elutasítása esetén a kéziratot nem publikáljuk, egy támogató és egy elutasító bírálat esetén egy további lektort kérünk fel ügydöntő bírálatra.
 
 
Kéziratuk publikálási szándékú beküldésével a szerzők a fenti jogokat, korlátozásokat és nyilatkozatokat elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek tartják.
 
 
A folyóirat hivatalos adatai
 
 
Acta Medicinae et Sociologica
 
Az alapítás éve: 2010
 
 
Főszerkesztő: Kiss János
Főszerkesztő-helyettes: Fónai Mihály
Szerkesztők: Balogh Erzsébet, Hüse Lajos és Takács Péter
Angol nyelvi olvasószerkesztő: Tilki Ágnes
Szerkesztőségi tiktár: Kovács-Nagy Klára
 
Szerkesztőbizottság: Kalapos István (elnök), Kiss János (társelnök),
Fábián Gergely, Kósa Zsigmond, Ködmön József,
Lőrincz István, Rákóczi Ildikó, Lukácskó Zsolt, Szöllősi János,
Elen Csikai (USA), Marzanna Farnicka (Lengyelország),
David Urban (Csehország), Pogány Magdolna, Flóra Gábor (Románia),
Bódi Ferenc, Irina Kozubovska (Ukrajna)
 
Tudományos tanácsadók:
Prof. Dr. Muszbek László akadémikus, Prof. Dr. Pethő Attila akadémikus,
Semsei Imre, Valeria Totova (Csehország) Hanna Liberska (Lengyelország)
 
Felelős kiadó: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
 
Szerkesztőség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
Tel.: (42) 404-411, Fax: (42) 408-656
 
Nyomdai előkészítés: Ricsei Béla
A papíralapú számok a Debreceni Egyetemi Kiadó nyomdájában, Debrecenben készülnek
 
HU – ISSN 2062-0284